Oleśnica Razem

Jesteśmy dla Was!


Co się dzieje z rządzącymi Oleśnicą? Ekipa Bronsia znowu łamie lokalne prawo...

Oprócz Konstytucji RP i ustawy o samorządzie gminnym, statut gminy jest najważniejszym aktem prawnym normującym jej ustrój.

Najwyraźniej przestrzeganie zapisów naszej lokalnej "Konstytucji" przerasta obecne władze Oleśnicy...


Najpierw, nie powołując na czas komisji stałych Rady Miasta, złamano § 53 Statutu.
Tym razem złamany został § 56 ust. 1 Statutu. O co chodzi? O plan pracy komisji, których przewodniczący mieli obowiązek przedstawić Radzie Miasta do 31 grudnia...


wiatekojpg


W niedzielę zamordowano Pawła Adamowicza. Wydarzenie wstrząsnęło Polakami. Zarówno rodzina jak i współpracownicy prezydenta Gdańska poprosili rodaków o modlitwę w intencji tragicznie Zmarłego.

Informujemy zainteresowanych oleśniczan, iż w niedzielę 20 stycznia, o godzinie 18.00 w bazylice, zostanie w intencji śp. Pawła Adamowicza odprawiona msza.


Stowarzyszenie Oleśnica Razem.


Sercejpg  

Każda przemoc wobec drugiego człowieka, bez względu na poglądy, jest pogwałceniem jego autonomii i wolności.

Kategorycznie potępiamy brutalny atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Niech wszelkie spory, także w Oleśnicy, rozstrzyga zawsze siła argumentów, a nie argument siły. Rannemu samorządowcowi życzymy powrotu do zdrowia. AKTUALIZACJA 14.01.2018 r.: Paweł Adamowicz zmarł w wyniku odniesionych ran. Mordercą okazał się leczony psychiatrycznie bandyta, który kilkanaście dni temu wyszedł z więzienia. Łączymy się w bólu z rodziną tragicznie Zmarłego. Niech spoczywa w pokoju wiecznym.  

Michał Kołaciński i Oleśnica RazemCzy władze Oleśnicy zgodzą się na upamiętnienie jej Honorowego Obywatela?

Profesor Mirosław Przyłęcki był zasłużonym dla Oleśnicy konserwatorem zabytków i urbanistą. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji powojenna odbudowa pozwoliła zachować historyczną zabudowę i unikalny charakter miasta.

Michał Kołaciński, poprzedni burmistrz Oleśnicy, miał sposobność rozmawiać z wdową po profesorze, którą zaprosił na spotkanie z oleśniczanami. Doszło ono do skutku 19 października 2018 r. Daniela Przyłęcka wyraziła satysfakcję, iż (ówczesne) władze miasta pragną upamiętnić postać jej męża i udzieliła zgody, by jednemu z rond nadać jego imię. Michał Kołaciński interpeluje w tej sprawie. Koszty chce pokryć Oleśnica Razem. Jak odpowie Jan Bronś?

8 grudnia 2018 roku minęły dokładnie cztery lata od kiedy zostałem zaprzysiężony na burmistrza Oleśnicy. To był czas intensywnej, pełnej wyzwań pracy dla mieszkańców.

W tym okresie m.in. poprawiliśmy stan finansów miasta zwiększając dochody do budżetu i zmniejszając zadłużenie, wybudowaliśmy wielopokoleniowe Centrum Usług Społecznych i nowe mieszkania socjalne.

Szukasz swojego miejsca? Zapraszamy do ponadpartyjnej współpracy!

Oleśnica Razem zrzesza ludzi z różnych stron politycznej sceny, o rozmaitych, czasem zupełnie odmiennych przekonaniach. To, co nas łączy, to Oleśnica i miłość do naszego pięknego miasta! Mimo bycia w opozycji nadal pracujemy na jego rzecz i bronimy interesów mieszkańców.