Oleśnica Razem

Zapraszamy do współpracy!


List Michała Kołacińskiego w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo, publikujemy list Michała Kołacińskiego. Poprzedni burmistrz Oleśnicy swoje słowa kieruje do mieszkańców mając nadzieję, że wspólnie przetrwamy trudny okres związany z zagrożeniem koronawirusem.

Przypominamy, że aktualne dane dotyczące sytuacji w kraju i na świecie można sprawdzać tutaj: https://tiny.pl/tvsl3


Str 5 Jan Bronjpg

Trzeba oddać panu burmistrzowi Bronsiowi, że jest osobą konsekwentną: obiecywał holistyczne podejście do rządzenia i takie rzeczywiście realizuje. Jego decyzje okazują się bowiem szkodliwe w niemal wszystkich aspektach życia w Oleśnicy.

Dzięki niemu już 3-osobowa rodzina (i każda większa!) będzie płacić za śmieci więcej niż w Warszawie.

Przedłożonemu projektowi uchwały w tej sprawie nie towarzyszyła jakakolwiek głęboka analiza ani konsultacje. Wnioskowaliśmy (wraz z dwoma radnymi rządzącej większości!) o odesłanie wspomnianego projektu do prac w komisjach stałych Rady Miasta. Bezskutecznie.

Prezentujemy stanowisko Oleśnica Razem wygłoszone przez poprzedniego burmistrza Michała Kołacińskiego.


Proponowany herb historycznyjpg

Komisja Heraldyczna przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała projekty skorygowanych symboli naszego miasta, zatem Oleśnica Razem składa projekt uchwały dotyczący usunięcia błędów z miejskich insygniów!

Nie mówimy o nowym herbie czy nowej fladze, lecz o ich poprawieniu. Symbolami miejskimi nadal będą herb, którego godłem jest orzeł Św. Jana Ewangelisty, barwy żółto-biało-czerwone oraz dotychczasowy hejnał autorstwa Edmunda Kwaśniewskiego.

Opracowanie merytoryczne: dr Marek Nienałtowski
Opracowanie heraldyczne: heraldyk Tadeusz Gajl

Projekt uchwały z załącznikami można pobrać klikając w przycisk "Pobierz" pod projektem herbu historycznego z prawej strony.

Projekt uchwały RM (herby, flagi) po korekcie.pdf

Pierwszy  autorski budżet Jana Bronsia: rozczarowanie!

Podsumowanie pierwszego roku kadencji samorządu

Wykres budetjpg


Rządząca miastem większość przepchnęła fatalny budżet na przyszły rok. Krótkowzroczność, stagnacja i rozrzutność - tak można skrócić ten dokument. Przedłożony projekt rozczarowuje, zakotwicza miasto w sposobie myślenia właściwym dla epoki późnego Gierka i nie zasługuje na poparcie nikogo, kto kocha Oleśnicę i pragnie jej rozwoju.

Na portalu olesnicarazem.pl publikujemy stanowisko dotyczące planu finansowego Jana Bronsia na 2020 r. To gorzka lektura.


Str 1 nowa winieta-1jpg

Za nami rok nowej kadencji samorządu. Dla nowej "starej" władzy w Oleśnicy był to rok najłatwiejszy z możliwych. Zaczynając kadencję burmistrz Jan Bronś "odziedziczył" w budżecie miasta po burmistrzu Michale Kołacińskim 37 MILIONÓW (!) złotych oraz gotowe projekty do realizacji m.in. dot. rewitalizacji Placu Zwycięstwa, projekty rozbudowy ulicy Limanowskiego czy parkingów przy Wileńskiej.

Burmistrz J. Bronś mógł spokojne zająć się realizacją swoich wizji i planów. Jak wypełnił swoje pierwsze wyborcze obietnice, jak dysponował miejskim budżetem, na co wydawał pieniądze, jakie posady stworzył? W artykule o jakże wymownym tytule "Mieszkańcu, płacz i płać... " przypomnienie jak Jan Bronś i radni jego klubu sięgnęli do portfeli oleśniczan.

To wszystko znajdą Państwo w broszurce informacyjnej Oleśnica Razem, która wkrótce powinna pojawić się w Waszych skrzynkach pocztowych. Przedstawiono w skrócie wydarzenia i fakty z ostatnich 12 miesięcy...

Aby pobrać wersję elektroniczną - wystarczy kliknąć TUTAJ albo w poniższy przycisk "Pobierz".


Oleśnica Razem Podsumowanie pierwszego roku kadencji.pdf

8 grudnia 2018 roku minęły dokładnie cztery lata od kiedy zostałem zaprzysiężony na burmistrza Oleśnicy. To był czas intensywnej, pełnej wyzwań pracy dla mieszkańców.

W tym okresie m.in. poprawiliśmy stan finansów miasta zwiększając dochody do budżetu i zmniejszając zadłużenie, wybudowaliśmy wielopokoleniowe Centrum Usług Społecznych i nowe mieszkania socjalne.

Szukasz swojego miejsca? Zapraszamy do ponadpartyjnej współpracy!

Oleśnica Razem zrzesza ludzi z różnych stron politycznej sceny, o rozmaitych, czasem zupełnie odmiennych przekonaniach. To, co nas łączy, to Oleśnica i miłość do naszego pięknego miasta! Mimo bycia w opozycji nadal pracujemy na jego rzecz i bronimy interesów mieszkańców.