Oleśnica Razem

Jesteśmy dla Was!


Michał Kołaciński o remoncie Placu Zwycięstwa i budowie ścieżek rowerowych

Dobiegają końca miejskie inwestycje, których realizację zlecił burmistrz Oleśnicy w latach 2014-2018 Michał Kołaciński. Na filmie opowiada o dwóch z nich.


Butelkomaty odrzuconepng

Jan Bronś podał w urzędowym komunikacie, że projekt pn. "Butelkomaty dla Oleśnicy" został negatywnie zweryfikowany i nie będzie dopuszczony do głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Tym samym proekologiczna inicjatywa, którą popiera wielu mieszkańców, trafia do kosza - bez żadnych szans na jej wdrożenie w naszym mieście.

Przyczyna? Niewydolny system gospodarki odpadami!
System, który razem z ogromnymi podwyżkami opłat przeforsował... Jan Bronś.


Wirtembergowie Orowskijpg

Autor podczas prezentacji nowego wydawnictwa. Fot. K. Orłowski

Pojawiła się kolejna pozycja dotycząca dziejów Oleśnicy. Książkę "Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach" napisał dr Marek Nienałtowski i stanowi ona kontynuację jego opracowania dotyczącego książąt z dynasti Podiebradów.

Obie książki łączy okładka, którą zaprojektowała Danuta Obrębska - Kubik, łączy je także redakcja techniczna, którą wykonał Jerzy Maciński. Jednak najbardziej łączy nazwisko wydawcy, którym jest ks. Infułat Władysław Ozimek. Jak wspomniał sam autor, łączy obie pozycje jeszcze osoba: burmistrz Jan Bronś, ponieważ za jego rządów miasto nie chciało wydać ani jednego, ani drugiego tytułu.

Krótki materiał video w dalszej części artykułu.Polityczna hucpa psuje rocznicowe uroczystości

Kto zatrzyma karuzelę...?

Olenicka rzeczywistojpg
Dopiero 7 czerwca zorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta upamiętniającą wybory 4 czerwca. Opóźnienie miało zapewne związek z wyjazdem Jana Brosia do Gdańska, który właśnie 4 czerwca wolał uczestniczyć w tamtejszych wydarzeniach, zorganizowanych przez panią Dulkiewicz i z udziałem Donalda Tuska.

Na uroczystości w Oleśnicy zaproszono m.in. radnych wszystkich kadencji, czyniąc z wydarzenia spotkanie samorządowców.
Z wydarzenia usiłowano niestety zrobić niesmaczną akademię ku czci Jana Bronsia. Z drugiej nie zadbano o ducha wspólnoty samorządowej.

W przeciwieństwie do obecnych władz Oleśnica Razem uznaje ciągłość zarządzania miastem. Nie dezawuujemy dokonań innych. Gdy w 2015 roku obchodziliśmy 25-lecie oleśnickiej samorządności, burmistrz Michał Kołaciński zaprosił do wspólnych obchodów wszystkich radnych ze wszystkich kadencji, obu poprzednich burmistrzów, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji... Czuć było wzajemny szacunek i ducha wspólnoty oraz samorządu, a przy tym współodpowiedzialność za wspólne dobro - Oleśnicę.

Podczas wydarzenia głos zabierały osoby istotne dla samorządu. Z jednym wyjątkiem - wystąpienia Andrzeja Sowy - koordynatora kampanii wyborczej Jana Bronsia. Na kuriozalny wywód zareagował radny pierwszej, historycznej kadencji i opozycjonista z czasów PRL, Andrzej Paweł Szachnowski.

karuzelajpg

Radni klubu Jana Bronsia znowu udowodnili, że znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Oleśnicy to dla nich nieosiągalna wiedza tajemna.

Przyjęli wbrew logice i przepisom uchwałę, że skargę na czynności podejmowane przez Marka Czarneckiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, rozpatrzy wojewoda.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi jednak, że "komisje podlegają radzie gminy", więc - co oczywiste - wojewoda skargę odesłał z informacją, że nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.

Czyli - rozpatrzy ją komisja skarg i wniosków Rady Miasta Oleśnicy. Ta komisja ma już nowego przewodniczącego.
Jest nim... odwołany z komisji rewizyjnej Marek Czarnecki.

Zatem już niebawem Marek Czarnecki – przewodniczący komisji skarg i wniosków - będzie prawdopodobnie rozpatrywał skargę na… Marka Czarneckiego – byłego przewodniczącego komisji rewizyjnej.

To naprawdę nie jest śmieszne.


8 grudnia 2018 roku minęły dokładnie cztery lata od kiedy zostałem zaprzysiężony na burmistrza Oleśnicy. To był czas intensywnej, pełnej wyzwań pracy dla mieszkańców.

W tym okresie m.in. poprawiliśmy stan finansów miasta zwiększając dochody do budżetu i zmniejszając zadłużenie, wybudowaliśmy wielopokoleniowe Centrum Usług Społecznych i nowe mieszkania socjalne.

Szukasz swojego miejsca? Zapraszamy do ponadpartyjnej współpracy!

Oleśnica Razem zrzesza ludzi z różnych stron politycznej sceny, o rozmaitych, czasem zupełnie odmiennych przekonaniach. To, co nas łączy, to Oleśnica i miłość do naszego pięknego miasta! Mimo bycia w opozycji nadal pracujemy na jego rzecz i bronimy interesów mieszkańców.