Debata o stanie gminy z udziałem mieszkańców


Zgodnie z nowymi regulacjami (art. 28aa) ustawy o samorządzie gminnym burmistrz miasta ma obowiązek do 31 maja przedstawić radzie raport stanie gminy za rok poprzedni. Raport będzie rozpatrywany na sesji Rady Miasta Oleśnicy 31 maja 2019 r. w sali obrad w ratuszu.

 

 Co ważne, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą czynnie uczestniczyć również zainteresowani mieszkańcy Oleśnicy!


 Ustawowo przewidziano, że głos może zabrać 15 obywateli. Chętni do udziału w debacie muszą złożyć do przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenie wraz z podpisami 50 osób, które popierają (niejako delegują) daną osobę do udziału w debacie. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w przeddzień sesji tj. do 30 maja 2019 r. (warto zgłoszenie złożyć parę dni wcześniej w razie konieczności usunięcia ewentualnych braków formalnych). Po zakończeniu debaty Rada Miasta będzie głosować nad kwestią udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.  

 

Raport o stanie gminy - wraz z debatą z udziałem mieszkańców - to nowe narzędzie dla samorządów i mieszkańców. Ma ono zwiększyć transparentność działań organów wykonawczych (w przypadku Oleśnicy jest to burmistrz) oraz ma oddziaływać na wzrost świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Udział mieszkańców w debacie dotyczącej raportu może być również ważnym głosem obywateli, którzy bezpośrednio przed Radą Miasta i burmistrzem będą mogli, w odniesieniu do informacji zawartych w raporcie, przedstawić swoje uwagi, pytania i problemy dotyczące funkcjonowania miasta.  

 

Do terminu debaty zostało niewiele czasu, jednak jako Oleśnica Razem gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców! W ubiegłej kadencji umożliwiliśmy oleśniczanom korzystanie z takich narzędzi partycypacji społecznej jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, stworzyliśmy też możliwość powoływania Rad Osiedli, normą były także szerokie programy konsultacyjne - np. w kwestii kształtu sieci szkół czy budowy sklepów wielkopowierzchniowych. Głos mieszkańców zawsze był dla nas ważny, dlatego już dziś zachęcamy Państwa gorąco do udziału w debacie i do zabrania głosu podczas sesji Rady Miasta.

 

Dla ułatwienia załączamy wzór zgłoszenia do udziału w debacie.