Miejskie inwestycje na cmentarzu przy Wileńskiej w poprzedniej kadencji. Rozbudowanie przycmentarnego parkingu staje się faktem!


W Oleśnicy podczas kadencji Michała Kołacińskiego powstawały plenerowe siłownie, nowe place zabaw i kilometry ścieżek rowerowych. W planach inwestycyjnych miasta nie pominięto wówczas także i innych spraw.

Na cmentarzu przy ul. Wileńskiej rozbudowano sieć oświetleniową. Wybudowano też nowe drogi z kostki betonowej, wymieniono dodatkowo na kostkę dotychczasową żużlową nawierzchnię jednej ze ścieżek (poniżej). Razem powstało niemal 2.600 m2 nowych alejek.

Str4 Alejka cmentarzjpg

Pojawiło się też nowe ogrodzenie – prawie 400 metrów! Wybudowano także nowoczesne i estetyczne kolumbarium, które zawiera 117 nisz urnowych (poniżej). 

Łącznie przedsięwzięcia te kosztowały ponad 920 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko.


Str4 Kolumbariumjpg

Bolączką jednak była niedostateczna ilość miejsc parkingowych. Problem nasilał się zwłaszcza w dzień Wszystkich Świętych.

Miasto kierowane przez Michała Kołacińskiego podjęło wysiłek rozwiązania tego problemu. W I etapie budowy nowej części przycmentarnego parkingu powstał odcinek nowej kanalizacji deszczowej o dł. 120 mb, następnie okrawężnikowanie i utwardzenie. W rezultacie powstało 90 miejsc parkingowych, dodatkowo jeszcze 2 dla niepełnosprawnych! Łączna powierzchnia parkingu to prawie 2.000 m2. Koszt inwestycji wyniósł ok.  314 tys. zł.

W II etapie dojdzie kolejnych 45 miejsc parkingowych, w tym 4 dla niepełnosprawnych i na całości położona zostanie kostka brukowa, co już ma miejsce (poniżej). Łączny koszt obu etapów - o ile nie zmieniano założeń - wyniesie ponad 680 tysięcy zł. Zakończenie inwestycji poprzedni burmistrz przewidział do końca lipca 2019 roku. 


parking cmentarz Ijpg

parking cmentarz IIjpg

/Źródło: Bezpłatne Informatory Miejskie 2018 "Olesnica.pl"/