Walczymy dla Was o 95% bonifikaty! Czy władze Oleśnicy przyjmą prospołeczny projekt Oleśnica Razem?


Michał Kołaciński we wtorek 19 lutego złożył projekt uchwały dotyczący podniesienia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na miejskich gruntach do 95% !

Radni Komitetu Jana Bronsia nie chcieli przyjąć naszej poprawki do projektu burmistrza z 60% bonifikatą w styczniu twierdząc, że to by "podzieliło mieszkańców". Podkreślali, że ci mieszkańcy, których nieruchomości stoją na gruntach Skarbu Państwa, mogą liczyć tylko na 60% bonifikaty i dla dobra wspólnego ci oleśniczanie, których domy i bloki stoją na gruntach miejskich też muszą mieć jedynie 60%.  Z ich wypowiedzi wynikało, że takie równanie w dół dowodzi... sprawiedliwości społecznej. 

Jan Bronś grzmiał, że będzie traktował mieszkańców "w jednolity sposób", dlatego miasto do swoich gruntów także przyjmie bonifikatę 60%. I tak też się stało, a dyskusja z Komitetem Bronsia chwilami miała groteskowy wymiar. Wystarczy przypomnieć aroganckie uwagi Marka Czarneckiego wobec Beaty Krzesińskiej, z których wynikało, że powinna ona sprawę podniesienia bonifikat dotyczących gruntów na terenie Skarbu Państwa załatwić bezpośrednio z rządem: "Niech pani wpłynie na rządzących, żeby te 95% dla wszystkich zrobili!"

No i słowo się rzekło.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W skrócie: od teraz bonifikata państwowa przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie będzie mogła być niższa niż ta, którą ustanowi samorząd!

Jeśli zatem miasto swoje bonifikaty ustali na poziomie 95%, to automatycznie taka sama bonifikata będzie przysługiwać także tym z oleśniczan, których nieruchomości stoją na gruntach państwowych!

W związku z tym Michał Kołaciński złożył 19 lutego w Biurze Rady Miasta projekt uchwały, który uchyla bonifikatę 60% i wprowadza 95%.

pismo przewodnie jpg

projekt 1jpg

Jakie są różnice pomiędzy bonifikatą 60% a 95%?

Kilka przykładów dla tych, którzy chcą zamienić użytkowani wieczyste na swoją własność:

* działka 10 arów: przy 60% bonifikaty trzeba zapłacić 10.900 zł. Przy 95%? 1.371 zł!
* działka 200 m z szeregówką: przy 60% bonifikaty: 2.900 zł. Przy 95% jedynie 363 zł!
* mieszkanie 28 m2: przy 60% 900 zł. Przy bonifikacie 95%? 113 zł!

Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ
Szeroko sprawę analizuje także "Panorama Oleśnicka" z 19 lutego.

Czy rządząca grupa przyjmie projekt Oleśnicy Razem? Nie będziemy się upierać przy swoim. Jan Bronś może przedstawić własny projekt, z wyższymi bonifikatami, chociażby z 98% jak Rafał Trzaskowski w Warszawie.
Będziemy za!

O co chodzi z tym całym przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności? /na podst. PAP i money.pl/