"Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach": nowa książka Marka Nienałtowskiego


Pojawiła się kolejna pozycja dotycząca dziejów Oleśnicy. Książkę "Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach" napisał dr Marek Nienałtowski i stanowi ona kontynuację jego opracowania dotyczącego książąt z dynastii Podiebradów.


Obie książki łączy okładka, którą zaprojektowała Danuta Obrębska - Kubik, łączy je także redakcja techniczna, którą wykonał Jerzy Maciński. Jednak najbardziej łączy nazwisko wydawcy, którym jest ks. Infułat Władysław Ozimek. Jak wspomniał sam autor, łączy obie pozycje jeszcze osoba: burmistrz Jan Bronś, ponieważ za jego rządów miasto nie chciało wydać ani jednego, ani drugiego tytułu.

Opracowanie o Wirtembergach jest kolejnym wydawnictwem, które pozwala poznawać historię Oleśnicy i jej mieszkańców, umożliwia przy tym dalsze odkrywanie i wzmacnianie tożsamości miasta.Warto wspomnieć, że w kadencji burmistrza Michała Kołacińskiego miasto wydało między innymi:


-> obszerną monografię zamku "Zamek książęcy w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesność" Marka Nienałtowskiego

-> opracowanie historyczno-muzykologiczne "Kultura muzyczna w Oleśnicy w XIX i pierwszej połowie XX wieku" Agnieszki Drożdżewskiej

-> zbiór wykładów i referatów w języku polskim i angielskim europejskich naukowców badających historię Oleśnicy i Śląska "Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego" po redakcją prof. UWr. Wojciecha Mrozowicza, będący efektem międzynarodowej konferencji naukowej o tym samym tytule (konferencję miasto zorganizowało w 2017 r. w ramach Roku Czeskiego" wraz z Uniwersytetem Wrocławskim, udział wzięło kilkudziesięciu historyków z Polski i zagranicy

-> bogato ilustrowany, obszerny album "Oleśnickie impresje" Zbigniewa Podurgiela

-> wznowienie "Pozdrowienia z Oleśnicy" Krzysztofa Dziedzica oraz nową część "Pozdrowienie z Oleśnicy 2"

-> album poświęcony tragicznie zmarłej oleśnickiej artystce i byłej radnej Barbarze Cichockiej "Przypomnienie"

-> opracowanie naukowe dotyczące odnalezionych w naszym mieście monet "Skarb groszy praskich z Oleśnicy" Pawła Milejskiego

-> album "Rycerze Konrada VII Białego w XXI wieku. Imprezy historyczne w Oleśnicy - mieście wież i róż" Wojciecha Schäffera (wraz ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy)

-> "Spacerownik dolnośląski" Beaty Maciejewskiej (wraz z Agorą)

-> ilustrowane historyczno-przewodnikowe kilkudziesięciostronicowe zeszyty o Oleśnicy w językach polskim, angielskim, niemieckim i czeskim, rozdawane za darmo m.in. podczas międzynarodowych targów turystycznych i motoryzacyjnych, w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią, Bramie Wrocławskiej, zamku, stacjach paliw, czy wręczane turystom m.in. podczas festiwalu OFCA, Dni Europy itp.

-> mapy i plany miasta - zaktualizowane oraz historyczne

-> miasto zakupiło także i dystrybuowało m.in. jako nagrody w konkursach książkę Marka Nienałtowskiego i Bogusława Szybkowskiego "Historia fotografii w Oleśnicy 1839-1944"

-> i wiele innych, okazjonalnych wydawnictw...

Większość powyższych tytułów trafiła do wielu bibliotek w kraju i zagranicą. Książka o Wirtembergach także została już przekazana do takich instytucji, jak:

Biblioteka Narodowa, Warszawa;
Biblioteka Jagiellońska, Kraków;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin;
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi;
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu;
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu;
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie;
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu;
Biblioteka Śląska, Katowice;
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy;
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego;
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego;
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego;
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok.

Autor na swojej stronie
www.olesnica.org składa również podziękowania:
  • Burmistrzowi Oleśnicy Michałowi Kołacińskiemu oraz dyrektor Biblioteki i Forum Kultury Annie Zasadzie za zlecenie mi wykonania tej książki w 2017 r. (w 2018 r. burmistrz J. Bronś zmienił decyzję w tej sprawie).
  • Księdzu infułatowi Władysławowi Ozimkowi za jej wydanie.
  • Jerzemu Macińskiemu, Danucie Obrębskiej-Kubik i Jadwidze Swobodzie za przygotowanie książki do druku.
  • Markowi Dudzie, Jerzemu Głuszkowi, Markowi Górnickiemu, Jackowi Kamińskiemu, Grzegorzowi Michalakowi, Piotrowi Michalakowi, Wiesławowi Piechówce, Zbigniewowi Podurgielowi, Adamowi Traczykowi i Krzysztofowi Wiesnerowi (alfabetycznie) za zgodę na wykorzystanie zdjęć i ilustracji.
  • Redakcji Panoramy Oleśnickiej za promocję książki.
  • Dyrektorowi CKiW OHP Przemysławowi Wróblowi za użyczenie sali na promocję.
Książkę można nabyć tylko w księgarni oleśnickiej przy ul. 3 Maja 43/46. Księgarnia prowadzi też sprzedaż wysyłkową - do wyczerpania nakładu zamawiać można poprzez adres e-mail ksimw91@gmail.com

wirtembergowie olesnica24jpg
Fot. olesnica24.com

Wypada żałować, że wraz ze zmianą władzy zmieniła się optyka postrzegania kultury. Książki wprawdzie miasto nie wydało, ale zaprasza całą okolicę na koncert disco polo.

Życzymy udanej zabawy.