Materiały Stowarzyszenia

Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia jest jego Regulamin. Określa on zakres działania organizacji, jej władze, członkostwo i sposób finansowania.

Jeśli wierzysz, że Oleśnica może być miastem pełnym ludzi z energią, których głos jest słyszany przez władze i przez nie poważany, jesteś w stanie pracować dla swojego najbliższego otoczenia i szanujesz poglądy innych - ZAPRASZAMY!


Regulamin Stowarzyszenia Oleśnica Razem.pdf
Deklaracja członkowska Oleśnica Razem.pdf
Uchwała w sprawie składek.pdf