Plan dla Oleśnicy 2018

Oleśnica Razem.pdf


Poniżej skrót Planu dla Miasta, który stworzyliśmy wraz z mieszkańcami w 2018 r. Był przewidziany do realizacji w latach 2018-23. 

Niestety ze względu na wynik wyborów jego realizacja może być utrudniona, a w niektórych przypadkach, jak się obawiamy, niemożliwa.


Główne założenia Planu:


* Remont Placu Zwycięstwa, by stał się wizytówką miasta. Prace startują w przyszłym roku, przetarg rozstrzygnięto;

* Rewitalizacja m.in. kompleksu przy ul. Wileńskiej i stawu przy ul. Kruczej (wyłoniono projektanta dla tej inwestycji);

* Dokończenie remontów dróg przejętych na prośbę mieszkańców od powiatu: Ogrodowej, Łąkowej, Kopernika;

* Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Projekt został już przygotowany;

* Budowa nowej, dobrze wyposażonej przychodni zdrowia;

* Stworzenie przy kompleksie Atol parku linowego oraz budowa hotelu z kręgielnią i zapleczem konferencyjnym;

* Podjęcie wysiłków, by Oleśnica stała się ponadregionalnym ośrodkiem treningowo-sportowym. W perspektywie konieczne może być zatem rozważenie budowy nowej, tym razem pełnowymiarowej hali sportowej;

* Na obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania zwolnienie pierwszych 30 minut z jakichkolwiek opłat;

* Rozbudowa bezpłatnej komunikacji miejskiej o nowe linie i przystanki;

* Podniesienie puli nagród dla wspólnot mieszkaniowych za realizowane remonty o 100%, by oleśnickie kamienice jeszcze szybciej zmieniały swoje oblicze;

* Zwiększenie dotacji na remonty zabytków z 30.000 do 50.000 zł;

* Cofnięcie nieodpowiedzialnej i szkodliwej decyzji o całkowitym wyłączeniu ruchu w Rynku poprzez stworzenie tzw. WOONERF-u, czyli „podwórca” miejskiego: zagospodarowanej ławkami i krzewami alei pieszo-jezdnej, z ograniczonym, jednokierunkowym ruchem pojazdów i zatokami parkingowymi.