dr Anetta Grzesik-Robak

Doktor nauk humanistycznych, politolog, specjalność: nauki o polityce (Uniwersytet Wrocławski). 

Wieloletni nauczyciel akademicki, konsultant ds. przedmiotów humanistycznych w PCEiK, obecnie nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym (nauczane przedmioty to wiedza o społeczeństwie, historia, podstawy wiedzy o państwie i prawie).