Bożena Stachurska

Emerytowany pracownik Inspekcji Sanitarnej. Społeczniczka działająca dla ludzi wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Organizator wypoczynku dla dzieci i seniorów.

Inicjatorka zorganizowania w Oleśnicy ogrzewalni dla bezdomnych, którą utworzono w 2015 roku.

Przy wszystkich podejmowanych projektach jest pełna energii i pasji, a jednocześnie pozostaje osobą skromną i pokorną.