Grażyna Siednienko

Działaczka społeczna i związkowa (Solidarność). Aktywna radna Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji. Uczestniczka konsultacji dotyczących reformy systemu edukacji, orędowniczka utrzymania autonomii Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Rady Społecznej przy Powiatowym Zespole Szpitali.

Sprawy pracownicze i ludzkie są jej bardzo bliskie.