Iwona Gonera

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. 

Podejmuje działania mające na celu zapewnienie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym we wszystkich obszarach życia. 

Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. Sekretarz Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy samorządzie VII kadencji.