Śp. Józef Stojanowski

Był doświadczonym samorządowcem i wspaniałym pedagogiem. Dobrym i szanowanym człowiekiem.

Gdy ostatni raz startował w wyborach (rok 2014), pisał o sobie:

"Urodziłem się w 1947 roku w Oleśnicy. Jestem szczęśliwy, że właśnie tu przyszedłem na świat, dorastałem i pracowałem. To dla mnie duży honor móc nadal służyć oleśnickiej społeczności. 

W 1971 r. zostałem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach rozpocząłem swoją pasjonującą przygodę z nauczaniem matematyki w oleśnickim liceum im. Słowackiego. Misję tę pełniłem z pasją i poświęceniem przez 35 lat.

Obroniłem doktorat z dziedziny nauk humanistycznych. W 1986 roku zostałem pracownikiem naukowym w Zakładzie Pedagogiki AWF we Wrocławiu, którego byłem kierownikiem przez 9 lat.

Napisałem wiele prac z zakresu dydaktyki matematyki i pedagogiki. Byłem promotorem prac magisterskich mnóstwa studentów.

Kilka pokoleń finalistów olimpiad matematycznych i filozoficznych jest dla mnie prawdziwym powodem do dumy i satysfakcji. Pamiętam wszystkich uczniów i studentów, sporo z moich wychowanków to dzisiaj profesorowie i adiunkci uczelni we Wrocławiu czy Warszawie. 

Poza pracą z młodymi ludźmi i dla nich, moją pasją zawsze była służba społeczeństwu, którą pełniłem i wciąż pełnię – mimo kłopotów ze zdrowiem – z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. 

Byłem pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność Nauczycieli” okręgu oleśnickiego, a ostatnio – przez dwie kadencje – skutecznym radnym Rady Miasta. 

Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ chcę nadal zajmować się problemami ludzi, którym nie powiodło się w życiu. Moje doświadczenie, wiedza, a także wrażliwość pozwolą mi na efektywne realizowanie wszelkich zadań i zgłaszanie nowych inicjatyw".


Józef Stojanowski był pierwszym przewodniczącym naszego Klubu Radnych, który założono jeszcze w VI kadencji samorządu, w czerwcu 2014 roku.
W znakomitym stylu - mimo choroby i oczywistych ograniczeń - wygrał wybory do Rady Miasta VII kadencji w swoim okręgu wyborczym.

Był aktywnym i przenikliwym samorządowcem. Przed śmiercią zdążył jeszcze doprowadzić do uroczystego nadania jednemu z oleśnickich rond imienia swojego wybitnego, tragicznie zmarłego ucznia, Krzysztofa Galickiego.


Zmarł w połowie swej ostatniej kadencji, 21 października 2016 roku.