Przemysław Wróbel

Od 38 lat swoje marzenia, plany i cele realizuje na ziemi oleśnickiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy, mieszczącego się w Zamku Książąt Oleśnickich. 

Pozytywne zmiany, jakie dokonują się w oleśnickim zamku, są powszechnie dostrzegane. 

Wykorzystuje swój potencjał zdobyty na wcześniejszych stanowiskach, m.in. pracując jako zastępca wójta w Gminie Oleśnica,  Urzędzie Skarbowym, prowadząc własną firmę czy pracując w korporacji.

Jest oddany sprawom społecznym i wrażliwy na problemy ludzi. Uważa, iż  CZŁOWIEK JEST NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM KAŻDEJ OJCZYZNY.