Ryszard Siwecki

Doświadczony samorządowiec. Współtwórca fundacji im. księdza Franciszka Sudoła. Inicjator nazwy parku "Oleśnickich Kolejarzy" przy ul. Poniatowskiego. 

Zapoczątkował akcję zakupu i sadzenia róż w Oleśnicy. Był Dyrektorem Powiatowego Domu Kultury w Oleśnicy. Wymyślił i zrealizował Dni Oleśnicy w 1968 roku. Szefował w Zakładowym Domu Kultury Oleśnickich Zakładach Obuwia, kierował też przez wiele lat Handlową Spółdzielnią Inwalidów w Oleśnicy. 

W roku 2017 zakupił 100 róż z okazji nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Kwiaty te zostały posadzone na skwerze przy ul. Rzemieślniczej. 

W VII kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Podczas swojej pracy w Komisji i cotygodniowych dyżurów służył pomocą mieszkańcom ubiegającym się o przydział lokali z zasobów miejskich.