Stanisław Pytel

Stanisław Andrzej Pytel, 49 lat. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (studia filozoficzno-teologiczne). Ukończył także Studium Prawa Samorządowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Od 23 lat jest w związku małżeńskim i ma dwójkę dzieci: córka studiuje projektowanie tkanin i ubiorów na ASP w Łodzi, syn uczy się w Liceum i trenuje lekkoatletykę - w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski U16 zdobył złoty medal w biegu na 2000 m.  

Z samorządem lokalnym związany jest od 20 lat, zarówno przez pracę społeczną jak i zawodową. W latach 1998-2002 był radnym powiatowym i jednocześnie członkiem Zarządu Powiatu Oleśnickiego, natomiast od 1999 roku pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy na stanowisku zastępcy dyrektora. 

Szczególnym obszarem jego działania są sprawy osób niepełnosprawnych oraz zadania powiatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Uważa, że praca z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami nie należy do łatwych, ale bardzo uwrażliwia na drugiego człowieka, zmienia perspektywę patrzenia na siebie, świat i innych ludzi.


W latach 2006-2014 pełnił funkcję radnego Miasta Oleśnicy. Od roku 2010 jest  członkiem Społecznej Rady Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, a od prawie dwóch lat - jej przewodniczącym.  

Stanisław Pytel jest honorowym zasłużonym dawcą krwi. Udziela się również jako wolontariusz w Fundacji św. Józefa w Oleśnicy, a od niespełna trzech lat pełni w Kościele posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.