Beata Krzesińska

Prywatnie zawsze blisko potrzebującego człowieka, zawodowo od 19 lat związana z pomocą temuż człowiekowi.

 

Radna Miasta Oleśnicy. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta VII kadencji i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pomagała innym również jako Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  Za swą pracę nie pobierała wynagrodzenia.