Kazimierz Karpienko

Społecznik i samorządowiec. Sprawny organizator z harcerską przeszłością

Prezes Stowarzyszenia Interwencji Obywatelskiej i członek Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy oraz wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ZNTK” Oleśnica. 

Skutecznie pracuje też na rzecz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”

Działa bezkompromisowo i odpowiedzialnie, wybiera uczciwość, godność, sprawiedliwość.