Tadeusz Żółkiewski

Radny Rady Miasta, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego    i Urządzeń Komunalnych w VII kadencji miejskiego samorządu. 

Skutecznie zabiegał o wyremontowanie chodnika na ulicy Ogrodowej             i naprawę nawierzchni na ulicy Nowowiejskiej. 

W swej służbie oddany drugiemu człowiekowi i sprawom mieszkańców.