Wiesław Piechówka

Konserwator dzieł sztuki i artysta plastyk. Specjalizuje się w rekonstrukcji dzieł sztuki we wszystkich technikach. 

Jest również pasjonatem historii, a szczególnie tej dotyczącej Oleśnicy. 

Przewodniczący Rady Miasta VII kadencji.

Służba radnego miasta Oleśnicy daje mu dużo satysfakcji wynikającej z rozwiązywania problemów mieszkańców. Pomaga mu w tym długoletnie doświadczenie w pełnieniu rozmaitych funkcji społecznych.