top of page
Okręg_IV_Gonera.jpg

Iwona Gonera

Przez lata niezwykle zaangażowana specjalistka w zakresie pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

 

Podejmuje działania mające na celu zapewnienie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym we wszystkich obszarach życia. 

Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy i sekretarzem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

bottom of page