top of page
jzefstojanowski1a.JPG

Śp. dr Józef Stojanowski

Urodził się w 1947 roku w Oleśnicy

Po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim w 1971 r. został nauczycielem matematyki w oleśnickim liceum im. Słowackiego. Misję tę pełnił z pasją
i poświęceniem przez 35 lat.

Obronił doktorat z dziedziny nauk humanistycznych. W 1986 roku został pracownikiem naukowym w Zakładzie Pedagogiki AWF we Wrocławiu, którym kierował przez 9 lat.

Jest autorem wielu prac z zakresu dydaktyki matematyki i pedagogiki. 

Wychował kilka pokoleń finalistów olimpiad matematycznych i filozoficznych, wielu jego wychowanków to dzisiaj profesorowie i adiunkci najepszych uczelni. Jednym znich był tragicznie zmarły w 2007 r. wybitny matematyk Krzysztof Galicki. Józef Stojanowski doprowadził w październiku 2015 roku do upamiętnienia tej postaci inicjując nadanie jego imienia rondu u zbegu ulic 3 Maja, Chopina i Reja w Oleśnicy. W maju 2016 r. wziął udział w odsłonięciu tablicy Krzysztofa Galickiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Słowackiego.

Poza pracą z młodymi ludźmi i dla nich jego pasją zawsze była służba społeczeństwu, którą pełniłem z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.

Był pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność Nauczycieli” okręgu oleśnickiego, następnie – przez dwie i pół kadencji – skutecznym radnym Rady Miasta oraz pierwszym (od czerwca 2014 r.) przewodniczącym naszego Klubu Radnych, wówczas nazywającego się Razem dla Oleśnicy.

Zmarł 21 października 2016 roku. Żegnały go tłumy oleśniczan, w tym rzesze wychowanków.

Stojan_Galicki_2.jpg

Józef Stojanowski (na pierwszym planie) podczas uroczystości upamiętniających Krzysztofa Galickiego  w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego
w Oleśnicy, 25 maja 2016 roku.

Obok J. Stojanowskiego siedzą: burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński, zastępca burmistrza Jarosław Sadowski oraz starosta oleśnicki Wojciech Kociński i matka Krzysztofa Galickiego Krystyna Galicka.

Fot. z archiwum I LO.

Józef Stojanowski  podczas wzruszającego przemówienia do młodzieży podczas uroczystości upamiętniających Krzysztofa Galickiego w LO im. Słowackiego w Oleśnicy.

 

25 maja 2016 roku.

Fot. z archiwum I LO.

Stojan_Galicki_1.jpg
bottom of page