top of page

Plan dla Oleśnicy II

Lata 2018-2023: Oleśnica miastem z potencjałem!

Plan przedstawił podczas konwencji wyborczej 21 września 2018 roku burmistrz Michał Kołaciński

Oleśnica Razem, podobnie jak 4 lata wcześniej, skonstruowała swój Plan dla Oleśnicy II w oparciu o liczne spotkania z mieszkańcami. Tym razem jednak założenia oparte były o doświadczenia z czteroletniej kadencji, doskonały stan finansów miasta i realną konstrukcję budżetową zadań przewidzianych do realizacji w latach 2018-2023.

Wynik wyborów uniemożliwił jego realizację, jednak nie pozostawiliśmy w ratuszu pustych szuflad, dzięki czemu rozpoczęte przez nas inwestycje dokończono, zaś realizację kilku innych rozpoczęto. Część, jak chociażby budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4, wciąż czeka na rozpoczęcie.

Przypominamy nasz Plan dla Oleśnicy (po kliknięciu w zdjęcie pojawia się opis) oraz publikowany podczas kampanii wyborczej w 2018 roku materiał informacyjny z jego skrótem. Warto mieć do niego odniesienie, zwłaszcza konfrontując zawarte w nim ambitne zadania
z dokonaniami naszych następców.

Omówiony podczas konwencji katalog działań do realizacji w efekcie późniejszych dyskusji o Oleśnicy
i problemach mieszkańców w naszych "Plenerowych Strefach Oleśnica Razem" został rozszerzony
o kilka nowych propozycji. Najistotniejszą z nich była dopisana do programu obietnica zlikwidowania opłat za parkowanie przez pierwsze 30 minut na obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania.

Po kliknięciu w zdjęcie pojawia się opis

Oleśnica Razem Plan skrót-1.jpg
bottom of page