top of page
Okręg II Bielański.jpg

Paweł Bielański

W Radzie Miasta reprezentuje nie tylko swój ukochany Serbinów, ale każdego, kto spotkał się z niesprawiedliwością ze strony władz Oleśnicy. Autor kilkuset interpelacji i wniosków. 

W latach 2014-2018 doprowadził do zainwestowania w Serbinów ponad 2 milionów zł, w efekcie czego m.in. zrewitalizowano i oświetlono Park Kopernika, wymieniono nawierzchnię ul. Kleeberga, przebudowano ul. Sikorskiego, postawiono nowe wiaty przystankowe. 

Pracę w samorządzie traktuje jako służbę dla mieszkańców, aktywny rzecznik spraw oleśniczanek i oleśniczan. 

Konsekwentny i niezłomny w działaniu. Wnikliwy samorządowiec z prawdziwym poczuciem odpowiedzialności za Oleśnicę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta VII kadencji, skuteczny
i dociekliwy radny VIII kadencji. Specjalista w zakresie inżynierii środowiska.

bottom of page