top of page

Usuńmy błędy z insygniów!

Zaktualizowano: 1 lis 2020

W przestrzeni publicznej od lat funkcjonuje herb Oleśnicy obarczony istotnymi błędami heraldycznymi i rysunkowymi, a flaga miasta stanowi odzwierciedlenie flagi miejskiej Bielska Białej.

Aby zakończyć tę kompromitującą Oleśnicę okoliczność już od 2015 r. prowadzono prace związane z usunięciem rażących błędów. Po korekcie projektów wykonanej przez heraldyka Tadeusza Gajla i ostatecznym zatwierdzeniu ich przez Komisję Heraldyczną w 2019 roku, mamy zaszczyt przekazać Państwu projekt uchwały, który wprowadza poprawne heraldycznie i rysunkowo insygnia miejskie, spełniające jednocześnie wszelkie wymogi dotyczące nowoczesnych sposobów druku, haftu i innych sposobów ich rozpowszechniania.


W obecnie obowiązującej uchwale nie uwzględniono pięknego, heraldycznego rysunku orła św. Jana używanego w Oleśnicy do 1992 r. i znajdującego się na okładce monografii Oleśnicy z 1981 r. Rysunek ten Komisja Heraldyczna zalecała podczas przyjmowania herbów w 2006 r. Obecnie właśnie ten rysunek orła został wprowadzony do projektu uchwałyAktualny herb. Błąd dotyczy koloru szarfy oraz nierozdzielenia dwóch łacińskich słów „IOEVAN” (Jan Ewangelista). Ponadto narysowano ok. 50 piórek. Ciężko je umieścić na np. medalu.Moneta wybita w 2010 r.

Ze względów technicznych udało się umieścić jedynie połowę piórek, w związku z czym powyższy wizerunek formalnie nie jest herbem Oleśnicy (nie odpowiada wizerunkowi przyjętemu w drodze uchwały w 2006 r.)
Herb z okładki monografii Oleśnicy z 1981 r. Używany w latach 1956-1992. On powinien być użyty w 2006 r.


W projekcie uchwały proponujemy też, aby również (jak w 2006 r.) wprowadzić do użycia tzw. herb uroczysty, chociaż Komisja Heraldyczna nie zgadza się na nazywanie go w ten sposób - w związku z czym nazwano go historycznym herbem Miasta Oleśnicy i uzyskało to aprobatę wspomnianej Komisji. Powinien mieć on analogiczne zastosowania jak poprzedni herb przyjęty w 2006 r.: nie będzie stosowany w zwyczajowych dokumentach wystawianych przez UMO, a jedynie w promocji miasta i na uroczystych dokumentach sygnowanych przez Burmistrza Oleśnicy czy Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
Proponowany herb historyczny

Aktualny herb uroczysty. Wyraźne liczne błędy heraldyczne i rysunkowe.

Herb historyczny zasługuje na wprowadzenie do symboliki miejskiej, zawiera również elementy wskazujące na piastowskie pochodzenie miasta. W dotychczasowym herbie tego nie widać.


Flaga urzędowa (poniżej) zaproponowana w projekcie uchwały już nie jest flagą miejską Bielska Białej. Nie jest też flagą innego miasta, gminy, powiatu, państwa. Ponadto pionowe umieszczenie pasów pozwala umieścić na niej duży widoczny z daleka, czytelny i promujący Oleśnicę oraz jej historię herb.Oprócz powyższego, projekt uchwały przewiduje wprowadzenie także zwykłej flagi miejskiej (pasy o równej szerokości pionowo, bez herbu) oraz bannerów: urzędowego i miejskiego.

Projekt uchwały nie jest wymierzony przeciwko komukolwiek i służy wyeliminowaniu pomyłek, a przede wszystkim stanowi logiczną konsekwencję uchwały Komisji Heraldycznej z 7 listopada 2017 roku i w szczególności uchwały nr 22-1069/O/2019 z 26 marca 2019 roku. Oba dokumenty pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta Oleśnicy.

Więcej informacji szczegółowych znajduje się w Uzasadnieniu do projektu uchwały o insygniach.


Projekt ów porządkuje dotychczasowe regulacje w tym zakresie i usuwa rażące błędy, w związku z czym jego przyjęcie jest uzasadnione, potrzebne i konieczne.*Projekt_uchwały__RM_(herby,_flagi)_po_o
.
Download • 667KB

Odpowiedź_na_Opinię_prawną_projektu_u
.
Download • 117KB

POPRAWKA_DO_PROJEKTU_UCHWAŁY
.pdf
Download PDF • 94KB

* Radni Jana Bronsia wykazali się totalną ignorancją i odrzucili projekt uchwały w całości. Dr Marek Nienałtowski skomentował:


"W wyniku dzisiejszej (30.01.2020 r.) uchwały Rady Miasta Oleśnicy - najbardziej głupawe herby Oleśnicy, wśród herbów całej Polski, będą dalej "promować" nasze miasto. A to dzięki burmistrzowi Janowi Bronsiowi i jego radnym, którzy wykazali się zerową wiedzą o herbach. Jest to tragedia, że radni niczym się nie interesują, nic nie czytają i czekają na polecenia burmistrza. Spodziewałem się, że radny Damian Siedlecki wyłamie się tej grupy i zagłosuje inaczej. I tak się stało, gdyż tylko on miał wiedzę o wprowadzanych korektach. Gdyby inni czytali, zechcieli zaprosić mnie na posiedzenie komisji - wyjaśniłbym, że nic się w herbach nie zmienia, tylko zostały z nich usunięte błędy heraldyczne, rysunkowe, a z uchwały - znaczące błędy w blazonowaniu (opisie) herbów. Ponadto herby zostały wykonane komputerowo, co znacząco rozszerza możliwość ich przetwarzania. Dalej przez 4 lata na maszcie ratusza będzie powiewała flaga Bielska-Białej, zamiast zaproponowanej pięknej promocyjnej flagi Oleśnicy. Komisja Heraldyczna MSWiA te korekty w herbach i flagach zaopiniowała pozytywnie, a burmistrz Oleśnicy i jego radni uznali opinię za nieistotną. Niestety głupota i beznadzieja zwyciężyła.


Orzeł św. Jana pojawił się na monetach już w XIII w., a na pieczęciach na przełomie XIV/XV w. Od tego czasu występował w różnych postaciach na pieczęciach, witrażach, płaskorzeźbach, rysunkach itp. Także na przełomie XIX/XX w. istniało kilka postaci oficjalnego orła św. Jana. Dopóki będzie istniała Polska i Oleśnica - orzeł św. Jana będzie zawsze godłem herbowym miasta. I ten orzeł jest także godłem herbu, który proponuje Stowarzyszenie Oleśnica Razem do wdrożenia w Oleśnicy. Dlatego burmistrz Bronś mija się z prawdą twierdząc, że chcemy zmienić herb Oleśnicy. Nie zmieniamy herbu - zmieniamy rysunek postaci godła św. Jana na heraldyczny, piękniejszy, czytelniejszy i umożliwiający przetwarzanie komputerowe!!!. Burmistrz Bronś stara się zachować w tajemnicy, że ten właśnie herb zalecała mu w 2005 r. Komisja Heraldyczna do użycia, czego nie uczynił, gdyż jest mądrzejszy od członków KH. Gdyby wówczas ten herb Oleśnicy został przyjęty - nie byłoby dzisiaj żadnego problemu. Wszelkie problemy z herbem i flagami miasta stwarza burmistrz Bronś, uważając się za najmądrzejszego, znającego się na wszystkim i zawsze najlepiej. Nigdy nie uważał za stosowne zapytać kogoś o opinię. Wprost przeciwnie, każdego mającego inne zdanie niż on, uważał za wroga Oleśnicy. "


Oleśnica Razem wróci do projektu, gdy tylko sytuacja pandemiczna pozwoli na promowanie poprawnych insygniów, ponieważ obecne kompromitują miasto i jego mieszkańców. Mniej więcej w taki sposób, jakby burmistrz Bronś kazał pisać słowo "herb" przez "CH" i jego radni uznali, że jest to wersja poprawna. Nie pozwolimy na pozostawienie "cherbu"!
23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page