top of page
Krzesińska.jpg

Beata Krzesińska

Zawsze blisko potrzebującego człowieka, zawodowo od kilku dekad związana z pomocą potrzebującym. 

Radna Rady Miasta Oleśnicy poprzedniej i obecnej kadencji. W latach 2014-2018 przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Autorka wielu skutecznych interpelacji i interwencji.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Okręg numer 1, miejsce numer 1

O Beacie

W kadencji 2014-2018 społecznie pełniła funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

W 2023 roku została powołana do Rady Pomocy Społecznej organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej X kadencji w latach 2023-2026.

Jest Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

bottom of page