top of page

Tak to się zaczęło...

Historia Oleśnica Razem

Początek

Oleśnica Razem narodziła się w 2014 roku jako ruch społeczny Razem dla Oleśnicy, skupiający środowiska i osoby nieakceptujące formy sprawowania władzy opartej na archetypie pretensjonalnego dworu.

Trzon ruchu tworzyły społeczność wspólnot mieszkaniowych, zaangażowana wtedy
w zakończone sukcesem dążenia do obniżenia cen za gospodarowanie śmieciami, ugrupowanie „Oleśniczanie”, Prawo i Sprawiedliwość oraz 
byli działacze Platformy Obywatelskiej zrzeszeni w stowarzyszeniu Dla Oleśnicy.

Mieliśmy poczucie, że wyczerpała się wówczas formuła zarządzania miastem, skupiona od kilku dekad wokół wąskiego grona osób. Od lat nie pojawiały się nowe wątki dotyczące chociażby strefy gospodarczej czy miejsca Oleśnicy w metropolii wrocławskiej. Wspólne troski, podobny sposób patrzenia na miasto i przekonanie o możliwości nadania Oleśnicy nowego impulsu do rozwoju w oparciu między innymi o inicjatywy obywatelskie sprawiły, że podjęliśmy decyzję o współpracy.

Podczas inicjującej ruch konferencji prasowej 28 maja 2014 r. mówiliśmy o konieczności dialogu społecznego w różnych aspektach – tak o możliwości zgłaszania projektów uchwał przez obywateli, jak i współkonstruowania budżetu. Oleśnica była i jest miastem olbrzymich możliwości, w którym nie brakuje ludzi o otwartych umysłach, z pasjami i wizją. Razem dla Oleśnicy ten potencjał dostrzegało i nie pozwoliło go zmarnować.

Jeszcze w kadencji 2010-2014 radni Janina Szczuraszek, Ryszard Siwecki, Piotr Karasek, Wiesław Piechówka, Przemysław Myszakowski i Józef Stojanowski utworzyli pierwszy Klub Radnych Rady Miasta Razem dla Oleśnicy (czerwiec 2014 r.) Przewodniczącym został J. Stojanowski, a sekretarzem P. Karasek.

Dotrzymaliśmy słowa: po zwycięstwie w 2014 roku strefę gospodarczą "zagospodarowano", a inicjatywy obywtelskie pojawiły się z wielką siłą. Mieszkańcy zaczęli wreszcie realnie współdecydować o istotnych dla siebie sprawach.

Lata 2014-2018

Nie mieliśmy tradycyjnego programu. Razem z mieszkańcami - w efekcie wielu spotkań i rozmów - skonstruowaliśmy Plan dla Oleśnicy, który w znacznym stopniu został zrealizowany. RdO wprowadziło do Rady Miasta 11 radnych (wybierano wówczas radnych z 21 okręgów jednomandatowych), Przewodniczącym Rady  został Wiesław Piechówka, szefowanie w Klubie Radnych przejął Przemysław Myszakowski. Urząd burmistrza objął Michał Kołaciński, który na zastępcę powołał Jarosława Sadowskiego, do współpracy zaprosił też Michała Skrzypka.

W toku kadencji mandat złożył P. Myszakowski, który realizował karierę polityczną w Warszawie. Przewodniczącym Klubu Radnych został Damian Siedlecki, który kierował jego pracami do swojego odejścia w 2017 roku. Wówczas ster w klubie przejęła Beata Krzesińska, stojąca na jego czele do końca kadencji.

21 października 2016 roku zmarł radny Józef Stojanowski. Wybory uzupełniające w jego okręgu zdecydowanie wygrała Bożena Stachurska.

22 czerwca 2017 r. zarejestrowano stowarzyszenie Oleśnica Razem i taką też nazwę przyjął Klub Radnych. 

Skrótowe podsumowanie VII kadencji miejskiego samorządu w Oleśnicy znajduje się TUTAJ

Obecnie

W efekcie wyborów w 2018 roku (już przy głosach liczonych metodą proporcjonalną w czterech okręgach) do Rady Miasta OR wprowadziła 8 radnych, obecnie Klub liczy 6 osób. Jego przewodniczącym jest Michał Kołaciński.

Radni Oleśnica Razem należą do najbardziej pracowitych. Stanowią realną siłę kontrolującą poczynania władz, konsekwentnie wychodząc z propozycjami lepszych niż proponowane odgórnie rozwiązań. Są rzeczywistymi reprezentantami mieszkańców, występując w ich imieniu na forum samorządowym.

Ludzie

Przez lata środowisko Oleśnica Razem (wcześniej Razem dla Oleśnicy) tworzyło mnóstwo osób.
Z niektórymi nadal współpracujemy, pozostali wybrali inną drogę.

 

Wszystkim dziękujemy za ich wkład, inspirację, każdą sugestię i każde dobre słowo. Być może przyjdzie nam jeszcze kiedyś działać razem dla wspólnej sprawy.

Współdziałali z nami:

Wojciech Bartnik

Wojciech Bartnik

Olimpijczyk z Barcelony, Atlanty
i Sydney. Ostatni Polski medalista olimpijski
w boksie, medalista mistrzostw Europy, dziesięciokrotny mistrz Polski. Zawodowy mistrz Europy GBU. W 1993 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W latach 2002-2006 oraz od 2010 r. radny Rady Miasta Oleśnicy.

Kazimierz Karpienko

Kazimierz Karpienko

Społecznik i samorządowiec. Prezes Stowarzyszenia Interwencji Obywatelskiej i Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZNTK. Działacz sportowy, autor Kroniki 70-lecia Pogoni Oleśnica. W latach 1991-1994 i od 2018 r. radny Rady Miasta Oleśnicy, przewodniczący Komisji Sportu.

Łukasz Koper

Łukasz Koper

Menadżer i animator sportowy, współtwórca klubu sportowego Hikari, współzałożyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AWF we Wrocławiu. 

Okr%C4%99g%20II%20Nag%C3%B3rny_edited.jp
Małgorzata Lipska

Małgorzata Lipska

Prawniczka, działaczka społeczna. W latach 2014-2018 radna Rady Miasta Oleśnicy, do 2016 r. przewodnicąca Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Pomysłodawczyni wielu lokalnych inicjatyw dotyczących m. in. ochrony środowiska, promocji i kultury. 

Przemysław Myszakowski

Przemysław Myszakowski

Radca prawny. Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. W latach 2006-2015 radny Rady Miasta Oleśnicy, latach 2014-2015 przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Oleśnicy i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Od 2015 r. do 2019 r. wicedyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zbigniew Nagórny

Płk. rezerwy Wojska Polskiego. W latach 2010-2018 radny Rady Miasta Oleśnicy, od 2016 r. przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Autor wielu zrealizowanych interpelacji i wniosków. Członek Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Od 2002 roku Prezes Koła „Lotnik” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Stanisław Palma

Stanisław Palma

Społecznik, jeden z inicjatorów akcji, która doprowadziła do obniżenia stawek opłat za wywóz śmieci w 2014 r. Aktywista ruchu wspólnot mieszkaniowych, orędownik wprowadzenia rad osiedlowych.

Dariusz Sendek

Dariusz Sendek

Ekonomista, prezes OKR Atol w latach 2014-2019. Wieloletni pracownik administracji publicznej, współtwórca, zawodnik i były prezes Oleśnickiego Klubu Hokejowego.

Damian Siedlecki

Damian Siedlecki

Pracownik naukowo - dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Od 2014 radny Rady Miasta Oleśnicy, był przewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury. W latach 2015-2017 szef Klubu Radnych Razem dla Oleśnicy. Współautor inicjatywy doprowadzenia do obniżenia w 2014 r. opłat za śmieci. Współzałożyciel stowarzyszenia Dla Oleśnicy, inicjator akcji Dąb Dragonów - Drzewo Roku 2014 oraz utworzenia Alei Jesionów.

Andrzej Sowa

Andrzej Sowa

Specjalista  w zakresie marketingu i komunikacji, wydawca dodatków tematycznych do ogólnokrajowej prasy. Radny Rady Miasta Oleśnicy V kadencji, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych w latach 2006-2010. Współzałożyciel stowarzyszenia Dla Oleśnicy.

Materiał informacyjny z 2017 r. dotyczący zmiany nazwy ruchu

bottom of page