top of page

Pracowita kadencja

Lata 2014-2018 były dla Oleśnicy bardzo udane

Komitet Wyborczy Razem dla Oleśnicy zdecydowanie wygrał wybory do Rady Miasta. Radni RdO (po rejestrecji stowarzyszenia i zmianie nazwy - Oleśnica Razem) stanowili większość w organie uchwałodawczym naszego miasta. Doskonale współpracowali
z zaprzysiężonym 8 grudnia 2014 r. burmistrzem Michałem Kołacińskim.
 

VII kadencja samorządu była transparentna i otwarta na postulaty wszystkich środowisk. Przedstawiciele opozycji otrzymali miejsca w prezydiach Rady Miasta i jej komisji stałych. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale propozycje radnych opozycyjnych były realizowane niemal równie często, jak rządzącej większości.

Zdanie mieszkańców było respektowane, nawet jeśli spotykało się z niezrozumieniem części dotychczasowych stronników. Odpowiedzialność za miasto i determinowane nią decyzje również nie zawsze znajdowały zrozumienie, co między innymi powodowało przetasowania w Klubie Radnych. Mimo zmian personalnych i organizacyjnych Oleśnica Razem funkcjonowała jednak sprawnie i efektywnie, cały czas utrzymując stabilną większość w Radzie Miasta.

Spoiwem dla całego środowiska i motorem przemian był Michał Kołaciński.

Mając na względzie proces starzenia się społeczeństwa doprowadził do utworzenia wielopokoleniowego Centrum Usług Społecznych, realizując bezprecedensowy remont zrujnowanego zabytku, którego stan zagrażał funkcjonującemu obok szpitalowi. Na inwestycję, która obejmuje przedszkole, mieszkania chronione, Dzienny Dom Pomocy Społecznej czy KIS, pozyskano ponad 10 mln zł.

W czasie jego kadencji powstały nowe mieszkania socjalne przy ul. Kopernika, zrealizowano również największą w historii inwestycję w oleśnicką oświatę: zakupiono ponad 600 laptopów dla uczniów, szkoły otrzymały interaktywne tablice, doprowadzono do nich sieć światłowodową i dokononano ich termomodernizacji. Na te cele pozyskano 6.300.000 zł.

Podczas realizowania mandatu burmstrza Michał Kołaciński doprowadził do likwidacji Straży Miejskiej, zniesienia opłat parkingowych w soboty (gdy pobieranie takich opłat było jeszcze legalne i powszechnie stosowane). Wprowadził również bezpłatną komunikację miejską.

Oleśnica Razem i Michał Kołaciński realizowali politykę przyjazną rodzinom. Wrowadzono bezpłatne parkowanie na obszarze całej strefy dla posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny, stworzono ok. 300 nowych miejsc w przedszkolach, a dotacje dla przedszkolaków w placówkach niepublicznych podniesiono do jednego z najwyższych poziomów w kraju.

Kierowana przez burmistrza Kołacińskiego administracja podejmowała skuteczne wysiłki zmierzające do redukcji zastanego zadłużenia miasta. W 2014 r. wynosiło ono ok. 23 mln zł, w momencie zakończenia kadencji ok. 13 mln zł. Oleśnica zajęła wówczas znakomite 14 miejsce w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (na 237 gmin miejskich!) Trzeba podkreślić, że w czasie rządów Oleśnica Razem ani razu nie podniesiono stawek podatku od nieruchomości!

 

Podczas całej kadencji Oleśnica pozyskała natomiast ze źródeł zewnętrznych (krajowych i UE) ponad 42 mln zł.

W efekcie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki finansowej uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Na 2.792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiadało wówczas ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez nasze miasto. 

Kołaciński doprowadził przy tym do urzeczywistnienia budowy tzw. Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy
i przebudowy ul. Dobroszyckiej z budową ronda na estakadzie włącznie (Koncepcja programowo przestrzenna z analizą ruchu: wrzesień 2016 r., Program Funkcjonalno-Użytkowy: styczeń 2018 r. DSDiK nie zakończyła
 postępowania w kadencji Michała Kołacińskiego. Inwestycje zakończono w późniejszych latach. Ani Kołacińskiego, ani nikogo innego z Oleśnica Razem nie zaproszono na otwarcie ronda i obwodnicy). Warte odnotowania jest też uzbrojenie strefy gospodarczej i wprowadzenie do niej nowych inwestorów przy jednoczesnej renegocjacji warunków z operatorem WSSE z 15% na 10%. 

Burmistrza Kołacińskiego charakteryzowała również otwartość na sprawy mieszkańców i szacunek dla ich zdania. W jego kadencji wprowadzono Oleśnicki Budżet Obywatelski, Inicjatywę Lokalną
i
Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą, a żywotne dla oleśniczanek i oleśniczan kwestie rozstrzygane były w drodze szerokich konsultacji. Tak było chociażby w przypadku reformy sieci oleśnickich szkół związanej z likwidacją gimnazjów, zabudowy pasa wzdłuż ul. Wojska Polskiego czy ustalania przebiegu Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy.

Jako burmistrz podjął ryzyko odrzucenia negocjacji z syndykiem masy uadłościowej po konsorcjum budującym nową część Atola i doprowadził do całkowitego zwycięstwa w procesie o wielomilionową karę, rozbudował bazę sportową (kompleks boisk trawiastych przy ul. Brzozowej, liczne zielone siłownie).

Kadencja 2014-2018 była również okresem intensywnych inwestycji w zdrowie mieszkańców: opracowano i wprowadzono program bezpłatnych szczepień przeciw HPV, a na nowoczesny sprzęt medyczny pozyskano przeszło 2.200.000 zł. Rozbudowano przy tym sieć ścieżek rowerowych,
z najdłuższą ścieżką wzdłuż ul. Krzywoustego na czele. Na budowę ścieżek i parkingów rowerowych
w kadencji Michała Kołacińskiego pozyskano 3.200.000 zł.

Część istotnych przedsięwzięć, jak chociażby remont Placu Zwycięstwa, przebudowę ul. Limanowskiego czy budowę sieci ścieżek rowerowych na ulicach Skłodowskiej, 3 Maja, Reja, Kolejowej, 11 Listopada
i Ludwikowskiej zakończono - podobnie jak budowę obwodnicy i ronda na Dobroszyckiej - już w kolejnej kadencji.

Po kliknięciu w zdjęcie pojawia się opis

Materiał informacyjny OR, październik 2019 r.

Lata 2015-2018 to też okres rozwoju kultury (ponad 1000 wydarzeń o rozmaitym spektrum!), zaangażowania mieszkańców do jej współtworzenia, niespotykanego wcześniej organizacyjnego
i finansowego wspracia dla lokalnych organizacji pozarządowych, a także wydawania książek: ukazało się w tym czasie 15 pozycji dotyczących Oleśnicy, jej piękna i historii. Trudno w to uwierzyć, ale do 2015 roku kulturą i sportem zarządzała w Oleśnicy jedna instytucja. Zakończyliśmy ten nieudany eksperyment, a przy rozdziale obu sfer życia nikt nie stracił pracy.

 

W naszym mieście odbyła się też (przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim) wielka międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca dziejów Śląska i księstwa oleśnickiego. Oleśnica otrzymała też nową identyfikację wizualną i serwis www.

Wizytówkami miasta stały się organizowane z rozmachem międzynarodowe wydarzenia, chociażby OFCA, Oleśnica Rock Festiwal, Głagolica. Świat kultury śledził projekty Teatru Sztuk, np. MonoArt Festival - ogólnopolski festiwal monodramów. Fani motoryzacji z wielu krajów meldowali się zaś na American Cars Manię. Relacje z tych wydarzeń pojawiały się w ogólnokrajowych mediach, niejednokrotnie na żywo.

To naturalne, że zdarzały się gorące dyskusje o Oleśnicy, a nawet spory. Nie wszystkie koncepcje
z jakimi się do nas zgłaszano - zarówno organizacyjne jak i gospodarcze - można było zrealizować. Niektóre, na szczęście rzadko, bywały wręcz szkodliwe i nieuzasadnione. Kadencja Oleśnica Razem była jednak okresem uwolnienia pozytywnej energii oleśniczan i partnerskiej współpracy z wieloma organizacjami. Drzwi ratusza były dla mieszkańców zawsze otwarte. Wszystkim dziękujemy za współpracę, mądre rady i każdą otrzymaną pomoc!

Kadencja Michała Kołacińskiego trwała (od zaprzysiężenia w grudniu 2014 r. do wyborów
w październiku 2018 r.) 46 miesięcy.​

Nowo wybrany burmistrz pierwszy raz na ratuszowej wieży.

 

Zdjęcie w pierwszym miesiącu urzędowania Michała Kołacińskiego zrobił Tomasz Pryjma

Michał Kołaciński
bottom of page