top of page

Plan dla Oleśnicy 2024-2029

Oleśnica to fascynujące miejsce, którego potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Mamy szansę czerpać
z rozwiązań właściwych dla większych aglomeracji, jednocześnie rozwijając własne, oleśnickie projekty wraz
z mieszkańcami tego pięknego miasta. Zróbmy to! RAZEM! Bez podziałów na jednych i drugich, bez przywróconej
w ostatnich latach fatalnej tradycji odseparowywania mieszkańców od decydentów, bez barw partyjnych - a w zasadzie ponad tymi barwami, niezależnie od nich. Uczyńmy Oleśnicę najlepszym miejscem do życia wspólnie! Zapraszamy do współpracy wszystkie lokalne środowiska, które - tak jak my - widzą sens w działaniu RAZEM!

I. Działania wieloletnie. Szansa na sukces dla naszego miasta!

 • Uruchomimy proces przejęcia zamku książąt oleśnickich przez miasto. Zamek Książ należy do samorządu miejskiego Wałbrzycha i jest magnesem dla turystów oraz motorem rozwoju gospodarczego. Nie traćmy takiej szansy dla Oleśnicy! Zamek powinien być niezależny od polityki i sprawnie, lokalnie zarządzany, a to tylko gwarantuje przejęcie go przez Miasto Oleśnicę

 

 • Nadamy priorytet utworzeniu nowej, prowadzonej przez oleśnicki samorząd publicznej szkoły podstawowej z zapleczem sportowym na Ratajach. Rozwój tego osiedla i dziesiątki nowych domów wymagają odważnych decyzji. To właśnie jedna
  z nich!

 

 • Zaprojektujemy i rozpoczniemy działania inwestycyjne na terenie tzw. Kwadratów. Powstanie tam nowoczesne, przestronnie zaprojektowane jako całość osiedle mieszkaniowe ze wszystkimi niezbędnymi elementami infastruktury, w tym obszernych stref zielonych i rekreacyjno-sportowych. Bez betonozy i deweloperskiej wolnej amerykanki! Na osiedlu docelowo może pojawić się aspekt mieszkań do wynajęcia​

II. Zdrowie, sport i rekreacja. Lepsza przyszłość dla naszych najbliższych!

 • Przy współpracy z powiatem w zakresie lokalizacji wybudujemy nowoczesną przychodnię zdrowia na terenie szpitala, tworząc jednocześnie funkcjonalny i bezpieczny przyszpitalny parking dla pacjentów i pracowników

 • Przy OKR Atol wybudujemy hotel z zapleczem konferencyjnym
  i z kręgielnią/bowlingiem dla wszystkich chętnych.
  W budynku hotelu powstanie też kriokomora - wówczas Atol będzie mógł świadczyć usługi rehabilitacji, również w ramach kontraktu z NFZ, z której będą korzystać nie tylko goście w hotelu, ale również oleśniczanie. Przy Atolu utworzymy także park linowy i przeprowadzimy modernizację basen letniego - betonowa kostka brukowa oraz nagrzewająca się stalowa zjeżdżalnia zostaną zastąpione kolorowym wodnym placem zabaw. Przy saunarium basenu krytego wybudujemy natomiast zewnętrzne całoroczne jacuzzi. Oleśnicę uczynimy przy tym istotnym miejscem treningowym na mapie Dolnego Śląska dla wszelkich grup sportowych

 • Zadaszymy amfiteatr w Parku nad Stawami, rewitalizując jednocześnie jego najbliższe otoczenie

 • Zainwestujemy w pneumatyczną halę (tzw. balon), stanowiącą sezonowe zadaszenie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. Mirosława Mularczyka

 • Wdrożymy miejski program ochrony terenów zielonych przed zabetonowaniem. Stop oleśnickiej betonozie!

 • Zrewitalizujemy Park Książąt Oleśnickich i - z poszanowaniem środowiska naturalnego - staw przy ul. Kruczej. Powstanie również w tym rejonie odrzucony przez obecne władze na etapie projektu do budżetu obywatelskiego Ogród Japoński

 • Zrewitalizujemy Skwer Kolejarzy przy ul. Daszyńskiego i Oleśnicki Ogród Doświadczeń przy ul. Cieszyńskiego. Deklarowaliśmy to już w 2018 roku i nic w tej sprawie się nie zmieniło

III. Inwestycje i remonty. Stworzymy przyjazną dla mieszkańców Oleśnicę!

 • We współpracy z gminą wiejską wybudujemy łącznik udrożniający przejazd od ulicy Kopernika do ulicy Warszawskiej na Spalicach, umożliwiający dodatkowy wyjazd
  z osiedla Serbinów w kierunku obwodnicy wschodniej z pominięciem często zatłoczonej ulicy Wojska Polskiego. Ulica Kopernika zostanie odnowiona na całej długości, nie zabraknie chodnika i wyznaczonej ścieżki rowerowej

 • Stworzymy miejski program dla wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących
  w obrębie starego miasta
  na działania remontowe z poszanowaniem substancji historycznej. W ten sposób Rynek (i nie tylko) zmieni swoje oblicze, a po nasadzeniach zieleni i kwiatów w nowych miejscach - stanie się jedną z wizytówek Oleśnicy

 • Rozbudujemy sieć bezpłatnej komunikacji miejskiej o nowe linie i przystanki

 • Utworzymy w Oleśnicy miejsce grzebalne (cmentarz) dla zwierząt domowych. Mieszkańcy miasta słyną z wielkich serc, także wobec swoich pupili. Dla wielu są one członkami rodzin. Warto, by oleśniczanie mieli możliwość godnego pochowania swoich czworonożnych (i nie tylko) przyjaciół

 • Rozwiniemy sieć ścieżek rowerowych i bezpłatnych miejsc parkingowych

 • Dokończymy remont ul. Wiejskiej, wybudujemy przy tym przejazd dla rowerów przez konstrukcję wiaduktu kolejowego. Obecnie rowerzyści muszą ryzykować przejeżdżając  pod wiaduktem chodnikiem lub ulicą

 • Udoskonalimy rozwiązania komunikacyjne na Serbinowie! Przebudujemy skrzyżowanie ulicy Podchorążych z Sucharskiego, wybudujemy nowy parking dla mieszkańców by nie musieli parkować na trawnikach i zablokujemy kolejne budowy w tym miejscu! Zamiast tego utworzymy "Zieloną Aleję" z elementami infrastruktury sportowej dla dzieci

 • We współpracy z powiatem doprowadzimy do remontu nawierzchni ulicy Wileńskiej na całej długości (do ronda przy obwodnicy)

 • Na dachu Hali Sportowej ATOL położymy panele fotowoltaiczne, które zasilą
  w energię elektryczną zarówno halę, jak i Szkołę Podstawową nr 3

 •  W przypadku pozyskania środków zewnętrznych na próbne odwierty geotermalne - sprawdzimy potencjał takiej energii dla Oleśnicy

IV. Rodzina, bezpieczeństwo, klimat
i nie tylko

 • Rozwiniemy rozpoczęty w latach 2014-2018 program socjalny dla potrzebujących w każdym wieku. W pełni wykorzystamy potencjał utworzonego przez nas Centrum Usług Społecznych

 • Wprowadzimy „Oleśnicki Bon Edukacyjny” dla rodzin zamieszkałych w naszym mieście. Wypłacane raz do roku przez MOPS nieopodatkowane świadczenie, którego wysokość ustali Rada Miasta, będzie przysługiwało każdemu zamieszkałemu w Oleśnicy dziecku, które uczy się w szkole podstawowej od I do VIII klasy włącznie. Celem programu będzie częściowe wsparcie wydatków rodzin na cele edukacyjne młodych oleśniczan i promocja zamieszkania (odprowadzania podatków) w Oleśnicy. W Wieliczce podobne świadczenie wynosi 500 zł rocznie

 • Będziemy kontynuować i rozszerzymy realizowany w latach 2014-2018 program „Cyfrowa szkoła”

 • Zmodernizujemy i rozszerzymy sieć miejskiego monitoringu, który będzie obsługiwany 7 dni w tygodniu, a nie jak obecnie tylko od poniedziałku do piątku. Patrole ponadnormatywne Policji znowu będą widziane na mieście. Oleśniczanie muszą być bezpieczni!

 

 

 • STOP smog! Wprowadzimy cykliczne kontrole jakości powietrza dronem. Będą one na stałe wpisane w obowiązki Urzędu Miasta

 • W ramach budżetu obywatelskiego wydzielimy kategorię  "Zielony Budżet Obywatelski". Będzie w niej można zgłaszać projekty proekologiczne

 • Zainicjujemy współpracę z innymi jednostkami samorządowymi w kwestii utworzenia strzelnicy. Uważamy, że zainteresowane osoby powinny mieć możliwość profesjonalnego treningu strzeleckiego, a zajęcia dla chętnej młodzieży mogłyby być finasowane z dedykowanych środków zewnętrznych 

V. Oleśnica miastem mieszkańców, nie władz. Znowu!

 • Zreformujemy Oleśnicki Budżet Obywatelski i podniesiemy rangę konsultacji społecznych, czyniąc
  z nich realne narzędzie wypracowywania decyzji i kierunków działania dla władz. Będziemy się
  z Wami regularnie spotykać i rozmawiać o dotyczących Was kwestiach. Pokazaliśmy to chociażby w przypadku wdrożenia reformy edukacji, kiedy władze centralne zlikwidowały gimnazja i wspólnie
  z mieszkańcami ułożyliśmy na nowo oleśnicką sieć szkół.

 • Zaprosimy do współpracy organizacje pozarządowe we wszystkich kluczowych kwestiach, w tym
  w zakresie kultury, sportu, rekreacji, promocji i spraw społecznych

 • Razem z Wami założymy w wyznaczonym miejscu Park Młodej Oleśnicy! Będzie sadzony przez lata - chętni rodzice nowych obywateli miasta w ramach cyklicznie organizowanych „powitań” w ratuszu, otrzymają do posadzenia w Parku drzewko, któremu będą mogli nadać imię swojego dziecka. 

Zwięźle przedstawione powyżej wybrane elementy Planu dla Oleśnicy na lata 2024-2029 zapewne będą jeszcze rozszerzane i będą ewoluować, ponieważ to Wy go tworzycie. My tylko zapraszamy Was do wspólnej realizacji jego założeń, czerpiąc z Waszej strony niesamowicie pozytywną energię. Bardzo za to dziękujemy!

 

W rewanżu chcemy zaprosić Was na… ROK OLEŚNICY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragniemy bowiem, by rok 2025 był rokiem naszego miasta i Waszym - mieszkańców tego niesamowitego miejsca. 

 

W przyszłym roku Oleśnica będzie świętować wiele istotnych, „okrągłych” rocznic. Z tych najważniejszych przytoczymy w tym miejscu tylko kilka:

 

 • 770 rocznicę nadania praw miejskich

 • 80 rocznicę przywrócenia polskiej państwowości i administracji

 • 35 rocznicę samorządności. ​ 

 

Cały rok obchodów! Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych i… największego
w Polsce Festiwalu R
óż! To będzie rok bardzo oleśnickich imprez, koncertów, konferencji i innych inspirujących akcji. 

    Plan dla Oleśnicy jest realną i konkretną dla miasta oraz jego mieszkańców koncepcją. Najbliższe lata dla dalszego rozwoju Oleśnicy będą kluczowe.

 

Po przeszło pięciu latach błędnych decyzji, ogólnego zastoju i nietrafionych przedsięwzięć, naszego miasta nie stać już na dalsze marnowanie czasu i pieniędzy, a tym samym na pozostawienie aktualnie rządzącego środowiska u władzy, nawet po powierzchownym zamienieniu się miejscami jego głównych bohaterów („ratusz do powiatu, powiat do ratusza”). 

Oleśnica musi ponownie nabrać rozpędu i być miejscem realizowania ambicji jej mieszkańców!

Dlatego apelujemy o Wasz rekordowy udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. i prosimy
o głosy na kandydatów Oleśnica Razem do Rady Miasta oraz na Michała Kołacińskiego w wyborach na burmistrza Oleśnicy. 

Nie zawiedziemy!

 

Tylko dzięki Wam Plan dla Miasta może zostać zrealizowany. Zrealizujmy go RAZEM!

bottom of page