top of page

O Oleśnica Razem

Dzień dobry, Oleśnico!

Jesteśmy pasjonatami Oleśnicy!

Różnimy się, ale szanujemy swoją odmienność. Mamy niekiedy przeciwstawne poglądy i być może w wyborach ogólnopolskich stawiamy krzyżyki komu innemu. Nie przeszkadza nam to jednak RAZEM tworzyć projektów dla miasta i jego mieszkańców, bo OLEŚNICA jest naszą inspiracją i spoiwem. Środowisko OR tworzą ludzie z różnych stron politycznej sceny. Jesteśmy patriotami wyrażającymi szacunek i przywiązanie dla polskiej tradycji, większość utożsamia się z wartościami chrześcijańskimi.

Stowarzyszenie i Klub Radnych

Stowarzyszenie założyliśmy dla wszystkich z „oleśnickim bakcylem”, dla których lokalna rzeczywistość nie jest obojętna. Większość mieszkańców nie ma najmniejszego wpływu na obraz miasta, stworzyliśmy więc możliwość zaangażowania się
w pozytywne projekty i współtworzenie otaczającego nas oleśnickiego świata.
Jeśli masz ochotę podzielić się swoją kreatywnością i energią – witaj w stowarzyszeniu! 

Polityczną reprezentacją stowarzyszenia jest Klub Radych Rady Miasta Oleśnica Razem. Nasi radni pracują we wszystkich komisjach samorządu, występują na formum w imieniu mieszkańców i przygotowują dziesiątki interpelacji. Podejmują też liczne kontrole i interwencje.

Szefem stowarzyszenia i Klubu jest Michał Kołaciński.

Nasza misja

Miasto równych szans!

Uważamy, że każda oleśniczanka i każdy oleśniczanin - bez względu na wiek, płeć, upodobania polityczne czy światopogląd - ma prawo do realizacji swoich życiowych spraw w mieście zarządzanym transparentenie i sprawiedliwie.
W mieście, które gwarantuje bezpieczeństwo i rozwój dzieci oraz daje wsparcie młodym ludziom, osobom w sile wieku i seniorom. 

Pragniemy Oleśnicy otwartej i przyjaznej, w kórej mieszkańcy współdecydują
w sprawach ich dotyczących, a władze szanują ich prawo do informacji
i samorealizacji.

Dążymy do uczynienia Oleśnicy miejscem międzypokolenowej solidarności,
w którym energia mieszkańców nie jest marnowana, a ich potencjał służy rozwojowi całego miasta.

Historia

Początek naszego ruchu sięga 2014 roku. Dziękujemy za wspólne lata!

Nasza kadencja

To był dobry czas dla samorządu, mieszkańców i miasta

Poznaj nas

Oleśnica Razem ma szczęście do wyjątkowych, inspirujących ludzi.

Do pobrania

Informatory, mapy, przewodniki, reportaże i in. materiały wydane w l. 14-18

bottom of page