top of page
Okręg I Krzesińska.jpg

Beata Krzesińska

Zawsze blisko potrzebującego człowieka, zawodowo od ponad 20 lat związana z pomocą temuż człowiekowi. 

Radna Rady Miasta Oleśnicy poprzedniej i obecnej kadencji. W latach 2014-2018 przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Autorka wielu skutecznych interpelacji i interwencji.

W poprzedniej kadencji społecznie pełniła funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

bottom of page