top of page
Okręg_III_Stachurska_edited.jpg

Bożena Stachurska

Zawodowe życie poświęciła Inspekcji Sanitarnej, ale wszyscy pamiętają Bożenkę jako społeczniczkę działającą dla  ludzi wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pod koniec życia zaangażowała się bez reszty w pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - kobiet i dzieci, które odnalazły schronienie w Oleśnicy.

 

Była prezesem Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Jana Apostoła w Oleśnicy, m.in. organizowała wypoczynek dla dzieci i seniorów. 


Zainicjowała zorganizowanie w Oleśnicy ogrzewalni dla bezdomnych, którą utworzono w 2015 roku.


Przy wszystkich podejmowanych projektach zawsze była pełna energii i pasji,
a jednocześnie pozostawała osobą skromną i pokorną.

Była radną Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji: wygrała ze zdecydowaną przewagą wybory uzupełniające po śmierci Józefa Stojanowskiego.

Zmarła 19 maja 2022 roku.

bottom of page