top of page
Jarosław.jpg

Jarosław Sadowski

Ekonomista (specjalność: skarbowość) oraz historyk. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji rządowej
i samorządowej, zdał też egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.  

Doświadczony i kompetentny samorządowiec. W latach 2014-2018 zatępca burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego, w latach 2002-2010 zastępca burmistrza Międzyborza.

 

Do 2014 r. komandytariusz w kancelarii prawno-podatkowej.

Wcześnej pracownik administracji skarbowej, a w latach 1988-1996 - nauczyciel.

W latach 2017-2018 - członek rady nadzorczej MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy.

Od 2019 r. do 2024 r. dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

bottom of page