top of page
Drozdenko.jpg

Anna Drozdenko

Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Oleśnicy. Społecznik, od lat zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Oleśnicy i całego powiatu. Organizator akcji krwiodawstwa, wolontariatu i wielu akcji prozdrowotnych. 

Honorowy, zasłużony dawca krwi.

Rodowita oleśniczanka, 48 lat, mężatka, szczęśliwa matka czterech córek. Zawsze gotowa do pomocy.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Okręg numer 1, miejsce numer 3

bottom of page