top of page
Szczepanik.jpg

Danuta Szczepanik

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (socjologia) i Podyplomowego Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (specjalizacja - organizacja pomocy społecznej). Dyrektor MOPS  w Oleśnicy w latach  2011-2019, pod jej nadzorem wdrażano nowatorskie działania i realizowano twórcze  podejście do rozwiązywania  problemów społecznych w mieście. Największym sukcesem było stworzenie CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH (“CUS”) oraz dwóch placówek wsparcia dziennego: świetlicy dla dzieci i klubu dla młodzieży.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Okręg numer 2, miejsce numer 3

O Danucie

Danuta Szczepanik podkreśla wagę i znaczenie CUS, w którym działają:

1) Dzienny Dom Senior + dla mieszkańców Oleśnicy w wieku  powyżej 60 roku życia, oferujący różne formy aktywności (warsztaty tematyczne, terapia zajęciowa, rehabilitacja);

2) Klub Integracji Społecznej:  specjaliści wspierający osoby zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (warsztaty z asertywności, poszukiwanie pracy, szkolenia zawodowe);

3) Mieszkania chronione dla osób w trudnej sytuacji życiowej (trening samodzielności, poradnictwo specjalistyczne); 

4) Kuchnia zabezpieczająca posiłki dla uczestników CUS i osób potrzebujących niepełnosprawnych z naszego miasta.

Działania powyższe oprócz ogromnego dobra,  które przyniosły potrzebującym wsparcia mieszkańcom Oleśnicy, dały również miejsca pracy  dla wielu młodych i wykształconych osób.

- Dbajmy razem o wspólne dobro rozpoczętych działań na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia i pomocy  drugiego człowieka! - mówi Danuta Szczepanik.

bottom of page