Uhonorowanie_za_Urodziny_Oleśnicy_kor.j

Michał Skrzypek, MBA

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej,  ukończył anglojęzyczne studia magisterskie International Management. Absolwent Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Manager z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie marketingu, marketingu politycznego i reklamy. W 2021 r. ukończył podyplomowe studia Executive Master of Business Administration.

 

Redaktor tekstów, autor opracowań informacyjnych o Oleśnicy. Publikował m.in. w "Znaczeniach" (wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.) i w ogólnopolskich dodatkach promocyjnych.

W latach 2015-2018 asystent burmistrza Michała Kołacińskiego i rzecznik prasowy Urzędu Miasta Oleśnicy. Koordynator wszystkich wydarzeń
i uroczystości organizowanych w mieście w tym okresie, kierował też współpracą zagraniczną i kwestiami promocji.

Przez kilkanaście lat na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach; dla jednej z największych sieci handlowych w Europie negocjował wielomilionowe kontrakty dla 6 krajów.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Jest ekspertem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Współpracuje z politykami i organizacjami pozarządowymi, zajmuje się m.in. marketingiem politycznym.

Współzałożyciel stowarzyszenia Oleśnica Razem, pomysłodawca infolinii pomocowej dla seniorów i główny wolontariusz tej akcji.