top of page

Uhonorujmy zasłużonego Profesora!

Zaktualizowano: 1 lis 2020

Prof. dr hab. inż. arch. Mirosław Adam Przyłęcki był zasłużonym dla Oleśnicy konserwatorem zabytków i urbanistą. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji powojenna odbudowa miasta pozwoliła zachować historyczną zabudowę i unikalny charakter Oleśnicy. Prezentujemy uzasadnienie do przygotowanego przez nas projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Jego imienia rondu przy ul. Wojska Polskiego.Tematem dysertacji doktorskiej prof. Przyłęckiego była "Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy w latach 1955-1974 r." 1 marca 1979 roku jury konkursu na prace magisterskie i doktorskie, organizowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd Regionalny Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Trzynadlowskiego, przyznało tej rozprawie pierwszą nagrodę "uznając jej wartość badawczą i poważne znaczenie społeczne" /cytat z orzeczenia Jury/.


Pośród naukowych prac M. Przyłęckiego ważne miejsce zajmują te, które związane są właśnie z Oleśnicą, m.in. "Dokumentacja rozbiórkowo-porządkowa obszaru Starego Miasta w Oleśnicy", wykonana w roku 1956 w zespole urbanistycznym PKZ pod kierownictwem autora, czy "Omówienie odbudowy zabytków Oleśnicy i powiatu oleśnickiego" w pracy zbiorczej "Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1995-1968", Wyd. Ossolineum, Wrocław 1970 r. lub "Zamek w Oleśnicy", którą to pozycję wydało Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu w 1980 r.


Prof. Mirosław Przyłęcki był przyjacielem Oleśnicy i wielokrotnie to podkreślał. Naszemu miastu poświęcał wystąpienia publiczne, jak np. "Problemy konserwatorskie i estetyczne rewaloryzacji Starego Miasta w Oleśnicy" - referat na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu w dn. 16.06.1980 r. czy referat wcześniejszy "Odbudowa zabytków Oleśnicy po II wojnie światowej", który wygłosił na sesji popularno-naukowej w Oleśnicy jeszcze w 1969 roku.


W uznaniu zasług prof. Przyłęcki został Honorowym Obywatelem Oleśnicy. Tak zasłużona postać nie ma jednak w naszym mieście żadnego upamiętnienia w postaci chociażby pamiątkowej tablicy lub nazwy ulicy, placu albo ronda.


Rondo u zbiegu ulic Kusocińskiego i Wojska Polskiego leży na trasie, którą do Oleśnicy wjeżdżają i zeń wyjeżdżają pojazdy zmierzające od i do Wrocławia oraz w kierunku trasy S8. Jak dotąd nie ma ono nadanej nazwy. Upamiętnienie profesora Mirosława Przyłęckiego poprzez nadanie wspomnianemu rondu imienia zasłużonego architekta miałoby walor edukacyjny i stanowiłoby kolejny element przywracania pamięci o wybitnych postaciach związanych z Oleśnicą.


Nadanie imienia rondu ma znaczenie honorowe, symboliczne i reprezentacyjne. Jest przy tym wyrazem wdzięczności wobec człowieka, dzięki któremu współczesna Oleśnica może szczycić się unikalnymi zabytkami.


Projekt klubu OR ws
. nadania nazwy rondu
Pobierz NADANIA NAZWY RONDU • 183KB

* Radni z rządzącej większości Klubu Jana Bronsia nie chcieli upamiętnić jednej z najważniejszych dla Oleśnicy postaci, a radna Adamczyk-Gajda stwierdziła: "Kompletnie bladego pojęcia nie miałam o istnieniu tego nazwiska." Dodała też, że ocenia, jego zasługi dla Oleśnicy jako  "bardzo skromne."

Kompromitację radnej z Klubu Bronsia, która jest lekarzem, pozostawiamy bez komentarza.

27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page