top of page

Burmistrz niszczy PCK? Propozycja stanowiska Rady Miasta* w obronie placówki

Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy oraz po analizie dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej obecnej siedziby PCK w Oleśnicy Rada Miasta stwierdza, iż nie ma podstaw do wyprowadzenia miejscowej agendy Polskiego Czerwonego Krzyża z dotychczasowej lokalizacji.Zastrzeżenia Straży Pożarnej odnośnie do dotychczasowej siedziby PCK, na których miała się opierać decyzja o przeniesieniu organizacji, dotyczyły tylko łatwopalnej wykładziny ściennej (już zdemontowanej) oraz konieczności niewymagających istotnego nakładu środków i pracy poszerzenia ościeżnic.


Polski Czerwony Krzyż skutecznie realizuje swą misję w Oleśnicy od lat, niosąc pomoc lokalnej społeczności w wielu aspektach. Obecna siedziba organizacji zlokalizowana jest w budynku urzędowym, w którym mieści się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy. Sąsiedztwo to ma również istotne znaczenie dla osób szukających wsparcia w PCK, wśród których są osoby bezrobotne, a często przy tym bezdomne i cierpiące na chorobę alkoholową.


Z myślą o bezdomnych PCK uruchomił noclegownię/ogrzewalnię, pozwalającą im przetrwać najchłodniejsze miesiące i umożliwiającą kąpiel oraz posiłki i wymianę odzieży.


Decyzja burmistrza o przeniesieniu PCK do zamieszkałej kamienicy przy ul. Bocka 3-4 była niezrozumiała, a w przypadku jej wykonania okazałaby się kosztowna i szkodliwa - zarówno dla jej mieszkańców, jak i klientów Polskiego Czerwonego Krzyża.

Rada Miasta Oleśnicy na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym może podejmować działania niewładcze (np. o charakterze intencyjnym), pozostające w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 kwietnia 2011 r., sygn. II OSK 269/11), co też niniejszym czyni, ponieważ do właściwości Rady należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym - a taką jest bez wątpienia kwestia funkcjonowania oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy w miejscu bezpiecznym, ogólnodostępnym i niewywołującym społecznego sprzeciwu.


W związku z powyższym przyjęcie niniejszego stanowiska jest uzasadnione i pożądane.Stanowisko PCK
.pdf
Pobierz PDF • 106KB


* Podczas sesji Rady Miasta odwołano przewodniczącego Roberta Sarnę i rządząca większość z Klubu Bronsia odrzuciła projekt Stanowiska.

23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page