top of page

Wybudujmy nowoczesną przychodnię!

Zaktualizowano: 1 lis 2020

Przychodnia Rejonowa nr 2 prowadzona przez SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. Hallera 25 nie spełnia współczesnych norm nowoczesnego ośrodka ochrony zdrowia. Zabytkowa zabudowa uniemożliwia bądź utrudnia - mimo montażu wind i podjazdów - swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym i starszym.


Pomijając warunki spowodowane pandemią, przychodnia jest też ciasnym i niekomfortowym miejscem dla ludzi oczekujących na pomoc lekarza. Istotnym mankamentem jest przy tym duże natężenie ruchu w rejonie ulicy Hallera, skutkujące problemami z dostępnością miejsc parkingowych. O konieczności budowy nowej przychodni zdrowia od lat mówi dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


W oparciu o przytoczone argumenty oraz w efekcie wniosków składanych przez mieszkańców miasta, Oleśnica Razem ujęła budowę nowoczesnej przychodni zdrowia w swoim programie wyborczym.


Postulat ten znalazł również poparcie u koalicjanta środowiska obecnie sprawującego władzę w Oleśnicy, w związku z powyższym można stwierdzić, że konieczność budowy nowej, przystępnej i doskonale wyposażonej przychodni zdrowia znajduje poparcie różnych opcji politycznych, tym samym stając się inwestycją oczekiwaną i priorytetową.

Przeznaczenie działki nr 24 AM 23 obręb Oleśnica, położonej przy ul. Spacerowej w Oleśnicy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało ustalone jako dedykowane zabudowie mieszkaniowo-usługowej, co umożliwia umiejscowienie tam obiektu takiego, jak nowa przychodnia zdrowia. Lokalizacja wspomnianego ośrodka przy ul. Spacerowej z jednej strony rozwiąże problem z dojazdem i parkowaniem przy samym obiekcie, z drugiej zaś okoliczna zieleń stworzy przyjazną przestrzeń dla pacjentów i osób na nich oczekujących. W perspektywie zaplecze ochrony zdrowia w Oleśnicy można uzupełnić o inne obiekty użyteczności publicznej w tym rejonie, np. ośrodek rehabilitacyjny lub dom pomocy dla seniorów.


W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców i w myśl uczynienia Oleśnicy miastem międzypokoleniowej solidarności (zapoczątkowanym istotnymi inwestycjami w latach 2015-18, z Centrum usług Społecznych na czele), wnioskujemy o rozpoczęcie procedury budowy nowoczesnej i znakomicie wyposażonej, przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i starszych przychodni zdrowia w Oleśnicy w rejonie ulicy Spacerowej.

Proces ten powinien być rozłożony na etapy, z czego rok 2021 należy zamknąć z kompletnym Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Reasumując powyższe wnioskujemy jak na wstępie.


Wniosek_do_budżetu
.pdf
Pobierz PDF • 167KB

39 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page