top of page

Pakiet Wsparcia Oleśniczan. Wprowadźmy go razem!

W obliczu stanu epidemii i wszelkich zagrożeń oraz kryzysów, z jakimi mierzą się mieszkańcy naszego miasta, Klub Radnych Oleśnica Razem wychodzi z inicjatywą przyjęcia ponad podziałami i wdrożenia specjalnego Pakietu Wsparcia Oleśniczan.
Mając na uwadze wyjątkowość sytuacji wnioskujemy o niezwłoczne zabezpieczenie adekwatnych środków – nawet kosztem istotnych zmian budżetu, z odłożeniem realizacji niektórych inwestycji włącznie - oraz wprowadzenie w życie katalogu czasowych rozwiązań, który przynajmniej w części pomoże funkcjonować mieszkańcom i oleśnickim przedsiębiorcom:

1) Zapewnienie oraz dostarczenie indywidualnych środków dezynfekcyjnych i ochronnych wszystkim osobom w wieku 75+ zamieszkałym w Oleśnicy;


2) Obniżenie do 1 PLN stawek czynszu najemcom lokali niemieszkalnych, będących w zasobach Gminy Miasto Oleśnicy, na okres od 3 do 6 miesięcy;


3) Na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Oleśnicy odroczenie lub rozłożenie na raty lokalnych podatków i opłat, w tym m.in. opłat za wywóz odpadów, podatku od nieruchomości i podatków od środków transportu;


4) Zawieszenie obowiązku uiszczania wszelkich opłat za parkowanie na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy;


5) Zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące;


6) Organizacja wydzielonych stanowisk do pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami;


7) Zapewnienie osobom bezdomnym godnego miejsca spożywania posiłków;


8) Przedłużenie terminu funkcjonowania ogrzewalni miejskiej min. do końca maja 2020 roku oraz wstrzymanie do odwołania decyzji o wyprowadzeniu Oddziału Rejonowego PCK w Oleśnicy z dotychczas zajmowanej siedziby;


9) Wydłużenie czasu pracy do godzin wieczornych i na soboty dedykowanego numeru telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób potrzebujących pomocy;


10) Wprowadzenie elektronicznego składania oświadczeń woli w procesie rekrutacji do miejskich szkół, przedszkoli i żłobka;


11) Pilne opracowanie i uruchomienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego przeprowadzenie sesji Rady Miasta online, a także komisji stałych Rady Miasta w ten sam sposób.


Powyższy katalog może być w razie potrzeby modyfikowany i rozszerzany.

Jako odpowiedzialna siła polityczna, stojąca na straży spraw mieszkańców i przedsiębiorców, w duchu solidarności i współpracy stawiamy się do dyspozycji władz Oleśnicy w zakresie wdrożenia przywołanego powyżej Pakietu Wsparcia Oleśniczan i każdej innej formy pomocy dla lokalnej społeczności.

W imieniu Klubu Radnych Oleśnica Razem

Michał Kołaciński

Przewodniczący Klubu

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page