top of page

Uhonorujmy dawców osocza! Oleśnica Razem złożyła projekt uchwały.

Mamy nadzieję, że rok 2021 będzie przełomowy jeśli idzie o zapobieganie i leczenie Covid-19, niemniej istotną pomoc w zwalczaniu koronawirusa już dziś stanowi podawanie chorym osocza oddanego przez tzw. ozdrowieńców.


Proponujemy, by miasto przyłączyło się do akcji promującej oddawanie osocza i chociaż w symboliczny sposób nagradzało honorowych dawców.

Złożyliśmy projekt uchwały, który zakłada, że każdy ozdrowieniec z Oleśnicy który odda osocze, otrzyma voucher do kina MOKiS lub do Atola.


Liczymy przy tym na to, że już niebawem będzie można w pełni korzystać z ograniczonej dziś przez pandemię ofert obu instytucji.


Nasz projekt jest wyjściową propozycją do dalszej dyskusji, którą można twórczo rozwijać, dodając nowe elementy. Zachęcamy radnych wszystkich opcji politycznych do wsparcia tej inicjatywy!Projekt uchwaly RM z dn. 15.12.2020
.pdf
Pobierz PDF • 198KB


Kto może oddać osocze*:


Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze może zostać pobrane od osób:


w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 (potwierdzone testem, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), o wadze min. 50 kg, po wyzdrowieniu, u których minęło:


- co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub

- 18 dni od zakończenia izolacji


Ponadto należy spełnić podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi**, m.in. :


- należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych,

- w przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


Jeśli wiesz, że jesteś ozdrowieńcem oraz spełniasz kryteria dawcy, możesz rozpocząć proces oddania osocza.


Proces oddania osocza:


1. Wstępny wywiad i wyznaczenie terminu


Procedura pobrania osocza trwa ok. 30-40 minut. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wprowadzono możliwość telefonicznego lub internetowego zapisu na konkretny dzień/godzinę.


2. Rejestracja w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK)


Do CKiK należy zgłosić się z dokumentem, potwierdzającym tożsamość.


3. Procedura kwalifikacji wraz z pobraniem próbki krwi


Po zarejestrowaniu pobierane są próbki krwi do wykonania badań laboratoryjnych kwalifikujących do oddania krwi.


4. Badanie lekarskie i decyzja o dopuszczeniu do oddania osocza lub krwi pełnej


Lekarz przeprowadza ocenę wyników badań laboratoryjnych, analizuje informacje zawarte w wypełnionym kwestionariuszu i na podstawie zebranych informacji kwalifikuje do oddania krwi lub jednego z jej składników.


5. Pobranie osocza lub krwi pełnej


Osocze pobierane jest w CKiK na dwa sposoby:


-> metodą plazmaferezy – podczas jednego zabiegu (jednego wkłucia) pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem. Ta metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza. Oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut;


-> z pobranej krwi pełnej - która następnie jest dzielona na osocze oraz krwinki czerwone i płytki krwi, które również mogą zostać wykorzystane w lecznictwie. Jednorazowo można uzyskać w ten sposób ok. 200 ml osocza. Oddanie krwi pełnej trwa ok. 10 minut.


Osoby, u których przebieg choroby jest ciężki, potrzebują przeciwciał w walce z zakażeniem. Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane aż u 3 pacjentów! Osocze pozwala uratować im zdrowie i życie. To szlachetny gest, który chcemy szczególnie docenić.

Dawcy osocza, bez względu na losy naszego projektu, będą mogli skorzystać z kilku przywilejów gwarantowanych przez ustawodawcę. Są to:


-> 2 dni wolne od świadczenia pracy dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi;

-> ulga za transport kolejowy (33%);

-> pakiet konsultacji medycznej przez rok od ostatniego oddania krwi;

-> prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych;

-> ulga PIT – osocze krwi to darowizna, którą można odliczyć od podatku.Co dalej dzieje się z osoczem?


Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.


Publiczna służba krwi jest przygotowana do pobierania i magazynowania osocza pobranego od ozdrowieńców. Osocze po pobraniu i wykonaniu niezbędnych procedur jest magazynowe w poszczególnych centrach krwiodawstwa, tak samo jak inne składniki krwi.Fot.: www.wojsko-polskie.pl* Instrukcja za: www.premier.gov.pl

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

116 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page