Okręg_II_Pytel.jpg

Stanisław Pytel

Z samorządem lokalnym związany od ponad 20 lat, zarówno przez pracę społeczną jak i zawodową. W latach 1998-2002 radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu Oleśnickiego, w latach 2006-2014 radny Rady Miasta Oleśnicy.

 

Od roku 2010 był członkiem Społecznej Rady Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, a od 2016 - jej przewodniczącym. 

Od 1999 roku zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnicy. Szczególnym obszarem jego działania są sprawy osób niepełnosprawnych oraz zadania powiatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Uważa, że choć praca z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami nie należy do łatwych, jednak bardzo uwrażliwia na drugiego człowieka, zmienia perspektywę patrzenia na siebie, świat i innych ludzi. 

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia filozoficzno-teologiczne) oraz Studium Prawa Samorządowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Honorowy i zasłużony dawca krwi. Wolontariusz w Fundacji św. Józefa
w Oleśnicy, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.

ZACZNIJ ZMIENIAĆ OLEŚNICĘ!

Wesprzyj działania Oleśnica Razem

Zapisz się na Newsletter!

Najświeższe informacje o pracy radnych i działaniach Stowarzyszenia

Oleśnica Razem

- gwrancja normalności -

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2020 Stowarzyszenie Oleśnica Razem

Stowarzyszenie Oleśnica Razem
ul. Dąbrowskiego 6

56-400 Oleśnica

NIP: 911-202-25-43

Regon: 367658181


olesnicarazem@gmail.com