top of page
Okręg I Żółkiewski.jpg

Tadeusz Żółkiewski

Radny Rady Miasta V, VII i VIII kadencji. W latach 2014-2017 wiceprzewodniczący Rady Miasta, w latach 2017-2018 szef Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych.

Wyważony i merytoryczny samorządowiec. Inicjator inwestycji w osiedle Rataje, w tym w remont chodników wzdłuż ul. Ogrodowej, utworzenia przestrzeni dla rowerzystów na ul. Wrocławskiej czy napraw nawierzchni osiedlowych ulic.

bottom of page